Harcerski las w Kwidzynie

Harcerz miłuje przyrodę i stara się ja poznać, czyli kwidzyńscy harcerze sadzą drzewa. 20 maja o poranku zuchy, harcerze i instruktorzy z Hufca ZHP Kwidzyn razem z zastępca Naczelnika ZHP hm. Krzysztofem Budzińskim oraz komisarzem zagranicznym hm. Karolem Gzylem włączyli się w akcję sadzenia drzew.

Harcerze sadzili w Leśnictwie Benowo tzw. drugie piętro świerkowe w drzewostanie sosnowym, gdzie wcześniej było ubogie siedlisko drzew. Pomagalim im w tym pracownicy Nadleśnictwa Kwidzyn - inżynier nadzoru, Pan Adrian Wiśniowski oraz podleśniczy pan Zenon Olszynka.

Celem sadzenia była poprawa warunków bytowania zwierzyny w lesie. Za kilka lat, gdy świerk podrośnie i zewrze się, okoliczne zwierzęta będą miały swoją ostoję. Akcja odbyła się w ramach szerokich działań Związku Harcerstwa Polskiego kandydującego do organizacji 25 Światowego Jamboree Skautowego w 2023, które jest najważniejszym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego, a miejscem jego organizacji będzie województwo pomorskie - Wyspa Sobieszewska w Gdańsku.

Tekst hm. M.Jankowska
fot. sam. Marta Przysowa 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku