Minister Spraw Zagranicznych w Gdańsku

Światowe Jamboree Skautowe to najważniejsze wydarzenie Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) wymyślone dla młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat, którzy są członkami narodowych organizacji skautowych. WOSM to najliczniejsza członkowska organizacja pozarządowa na świecie, zrzeszająca kilkadziesiąt milionów ludzi. Światowe Jamboree to dwa tygodnie atrakcyjnego programu edukacyjnego, młodzi ludzi ludzie z ponad 160 krajów, wszystkie rasy i religie w jednym miejscu.

W podpisanym 31 sierpnia w Gdańsku liście intencyjnym Ministerstwo Spraw Zagranicznych deklaruje udzielenie wsparcia merytorycznego w procesie przygotowania i realizowania działań mających na celu pozyskanie międzynarodowego poparcia dla inicjatywy zorganizowania w Polsce Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.

Minister Schetyna spotkał się na Górze Gradowej z uczestnikami i uczestniczkami XX Zlotu Westerplatte organizowanego przez Bałtycki Hufiec ZHP Gdańsk - Portowa. Podkreślił wspólne cele Gdańska, ZHP i Polski w dążeniu do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w Polsce oraz zapewnił o wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Harcerze mieli możliwość zadania pytań Ministrowi,który opowiadał o swoim krótkim epizodzie w harcerstwie oraz zrobiono wspólne zdjęcie. 

Podczas trwającego dwa lata procesu kandydatury ZHP i Gdańska promocja Miasta – Gospodarza odgrywa znaczącą rolę. O tym, czy Jamboree odbędzie się w Polsce dowiemy się w sierpniu 2017 roku podczas konferencji Światowej Organizacji Ruchu Skautowego w Azerbejdżanie.

Więcej informacji o przygotowaniach i kandydaturze ZHP i Gdańska do organizacji Światowego Jamboree Skautowego: www.polska2023.pl, www.facebook.com/polska2023.


phm. Marta Bednarska
Rzecznik Chorągwi Gdańskiej ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku