Ostatni dzwonek do zgłoszeń

Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP Macierzysta Akademia Kształcenia zaprasza na kurs członków harcerskich komend.
  
Kurs Komendantów Hufców 
zastępców komendantów hufców ds. programu i pracy z kadrą,
zastępców komendantów hufców ds. organizacyjnych,
skarbników hufców
  
Terminy: 
9 – 11 października 2015r. – część dla zastępców komendantów hufców ds. organizacyjnych,
13 – 15 listopada 2015r. – część dla zastępców komendantów hufców ds. programu i pracy z kadrą,
4 – 6 grudnia 2015 r. – część dla skarbników hufców,
Styczeń 2016 r. – część ogólna (należy ją ukończyć aby uzyskać dyplom ukończenia kursu)
Uczestnicy: pełnoletni instruktorzy posiadający stopień przewodnika (nie dotyczy kursu skarbników hufców) oraz rekomendację komendanta hufca
Koszt: 50 zł jeden biwak(60 zł jeden biwak dla instruktorów spoza Chorągwi Gdańskiej)
Dodatkowe informacje: poszczególne biwaki przeznaczone są dla: komendantów hufców (wszystkie), zastępców komendanta ds. organizacyjnych (pierwszy i drugi), zastępców komendanta ds. programowych (pierwszy i trzeci), skarbników (pierwszy i czwarty).
 
Zgłoszenia:
Do dnia 30.09.2015r. należy zarejestrować się na stronie http://tnij.org/kkh_v2
lub
https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/lukasz_kochowski_zhp_net_pl/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=zRl0Ym0CPnltfqZhpipmJvMV0ROzwKASK4tQ%2fUfaBck%3d&docid=1_1f152074d326b403c83d620bec09e812d&wdFormId=%7BBE901E7B%2D404B%2D4933%2DA3C1%2D6DEB92AA9E3A%7D
Przed przystąpieniem do rejestracji należy uzyskać ustną rekomendację komendanta hufca do uczestnictwa w kursie.  Zostanie ona później potwierdzona podpisami na karcie przesłanej po zgłoszeniu. Kartę należy wydrukować, uzupełnić podpisy i  przekazać organizatorowi w momencie przybycia na kurs.
W dniu 1.09.2015 r. zostanie przesłana, na podany w karcie uczestnika adres e-mail, decyzja w sprawie kwalifikacji wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do uczestnictwa w kursie (zadania przedkursowe, miejsce warsztatów, sposób płatności za kurs).
Kontakt w sprawie szczegółów: kadra@gdanska.zhp.pl
hm. Łukasz Kochowski
Komendant Kursu
 

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku