Jesienna Zbiórka Kadry

Pod koniec listopada odbędzie się Jesienna Zbiórka Kadry, czyli warsztaty metodyczno-repertuarowe Chorągwi Gdańskiej. Warsztaty przeznaczone są dla instruktorów i kadry drużyn, pracujących programowo. 
 
W czasie warsztatów, pracować będziemy nad ideą wychowania harcerzy do przyszłego, dobrego życia w społeczeństwie. Kadra wędrownicza będzie poszukiwać prawdziwej służby i jej wpływu na kształtowanie charakteru i postaw młodych ludzi. Kadra starszoharcerska skupi się na rozwijaniu umiejętności cenionych przez pracodawców, zdolności liderskich, a także na edukacji w zakresie trudnych społecznie tematów. Kadra harcerska zajmie się możliwością wypracowywania właściwych nawyków, rozwijania talentów i wykorzystaniu gry, jako narzędzia metodycznego. Kadra zuchowa zastanowi się nad tym, jak przygotowywać zuchy zarówno do dalekiej jeszcze dorosłości jak i do całkiem bliskiego wyruszenia w kolejny etap ich harcerskiej drogi.
Zapraszamy wszystkich instruktorów i kadrę drużyn do udziału w warsztatach, podzielenia się własnymi doświadczeniami i spędzenia czasu w harcerskim gronie. 
 
Termin: 27-29.11.2015r.
Miejsce: Dom Harcerza
Koszt: 15 zł
Zgłoszenia: tutaj
 
Czuwaj!
pwd. Weronika Nadzikiewicz
Szef Referatu Starszoharcerskiego

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku