Seminarium harcmistrzowskie

Druhny i Druhowie,
W sobotę 16 stycznia w godz. 15:00-17:30 Komenda Chorągwi wraz z ChKSI organizują w Domu Harcerza w Gdańsku seminarium harcmistrzowskie „Wizerunek instruktora - sprawa prywatna czy narzędzie wychowawcze?" Przez 2,5 h chcemy w gronie komendantów hufców, kadry chorągwi i wszystkich zainteresowanych instruktorów podyskutować, na ile nasze zachowanie w mundurze i w cywilu jest nasza prywatną sprawą, a na ile jest niewyłączalnym narzędziem wychowawczym, innymi słowy – gdzie kończy się nasze oddziaływanie wychowawcze na otoczenie przykładem własnym, a zaczyna nasza prywatność.
 
Seminarium jest otwarte dla wszystkich instruktorów, niezależnie od posiadanego stopnia instruktorskiego. Tym razem jest ono włączone w program odprawy komendantów hufców, ponieważ dla nich temat jest ważny z racji pełnionej funkcji i posiadanej pozycji w społeczności lokalnej.
 
Idea seminarium wzięła się z mało entuzjastycznego odbioru konferencji harcmistrzowskich organizowanych w ostatnich latach przez ChKSI i MAK. Ponieważ brakuje nam form wymiany myśli na poziomie doświadczonej kadry (co jest bolesne m.in. dla osób realizujących próbę harcmistrzowską), w gronie ChKSI wymyśliliśmy, że być może lepszym rozwiązaniem będzie okresowe organizowanie krótkich, ale intensywnych form dyskusyjnych poświęconych konkretnym, kontrowersyjnym i/lub ważnym dla Związku tematom. Inspiracją były dla nas m.in. konferencje Rady Naczelnej poświęcone podstawom wychowawczym ZHP, bardzo pozytywnie odbierane przez uczestników. Jeśli pomysł chwyci, idea jest taka, by takie spotkania odbywały się kilka razy w roku, a udział w nich wypełniał wymogi SSI dla próby harcmistrzowskiej.
 
Zapraszamy. Chętnych prosiłbym o zapowiedzenie się choć na 3-4 dni wcześniej, żebyśmy mogli rozplanować miejsce. Adres e-mail do zgłoszeń: andrzej.sawula@zhp.net.pl
 
Czuwaj!
hm. Adnrzej Sawuła
Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich
Chorągwi Gdańskiej

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku