Rekrutacja do Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP

Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość kształcenia i sposób przekazywania wiedzy instruktorom ZHP. CSI ZHP czuwa nad tym, aby kształcenie w ZHP było realizowane zgodnie z Systemem Pracy z Kadrą, Standardami Szkoleń Instruktorskich oraz Kształceniem Kadry w ZHP.
 
W związku z swoim rozwojem, Centralna Szkoła Instruktorska ZHP poszukuje  instruktorów na funkcje:
- instruktor-stażysta
- instruktor wspierający
- instruktor CSI
 
Prace te wymagają zaangażowania na różnych poziomach: od zaplanowania roli CSI w kształceniu, pracy z kadrą i w ogóle w ZHP, poprzez zaplanowanie każdego z projektów aż po ich realizację, w tym prowadzenie form szkoleniowych. Z tego powodu poszukujemy współpracowników, którzy mają kompetencje i chęć, by zaangażować się w prace CSI.
 
Propozycje współpracy w ramach sprawowania w.w. funkcji dostępne są w formacie PDF
 
Jeżeli czujesz, że mógł/a/byś nawiązać współpracę z CSI, masz pytania co do zasad współpracy, swoich możliwości i szans na współpracę lub chciał/a/byś od razu przedstawić swoją ofertę – prosimy o kontakt z CSI.  Prosimy o wiadomość na komendant.csi@zhp.pl.
 
Centralna Szkoła Instruktorska ZHP – oprócz bieżącej pracy szkoleniowej i administracyjnej – prowadzi następujące projekty:
 
Kursy harcmistrzowskie „COGITO” – Jedno z najbardziej rozpoznawalnych szkoleń w ZHP. Celem kursu jest zgłębianie idei stopnia harcmistrza w odniesieniu do własnej osoby, inspirowanie do ciągłego samodoskonalenia się, szczególnie nauczenie się dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, bycia autonomicznym i wolnym; rozwijania i posiadania poglądów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za całą organizację.
Projekt poszerzający ofertę szkoleń dla osób zdobywających stopień Zakłada organizację ogólnopolskich form wymiany doświadczeń poziomu harcmistrzowskiego we współpracy z SI/ChZKK.
„Matryca kompetencji” – przygotowanie nowego narzędzia umożliwiającego diagnozowanie kompetencji kadry instruktorskiej związku oraz użytecznego w procesie przygotowania do pełnienia funkcji instruktorskich.
„LIDER+” – To program szkoleń przeznaczony dla instruktorów ZHP podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji. Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:
efektywna komunikacja,
kierowanie ludźmi,
motywowanie,
zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami,
zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą.
Program LIDER + obejmuje trzy moduły tematyczne:
 
Moduł I: Kierowanie ludźmi w praktyce.
Moduł II: Motywowanie w działaniu.
Moduł III: Zarządzanie systemem pracy z kadrą.
„Metodyk!” – Projekt szkoleniowy, który pośrednio wspiera drużynowych zarówno na początku ich wychowawczej przygody, jak i w trakcie pełnienia funkcji. W ramach projektu zrzeszona wspólnota instruktorów metodycznych, działających na różnych poziomach organizacji, chce na bazie wspólnie wypracowanych standardów, wspierać kadrę każdej z metodyk, a przede wszystkim drużynowych. Projekt zakłada dwa moduły szkoleniowe:
„Metodyk! Kształcenie” – kurs dla kadry kształcącej drużynowych.
„Metodyk! Wsparcie” – kursy namiestników i instruktorów referatów metodycznych poziomu chorągwi.
„Wood Badge” – Projekt zakładający wspieranie SI/ChZKK we prowadzeniu chorągwianych kursów podharcmistrzowskich Wood Badge oraz skupiony na budowie i rozwijaniu wspólnoty kadry Wood Badge.
Program włączenia szkoleń specjalnościowych i specjalistycznych w „główny nurt” harcerskiego kształcenia, włącznie z OKK.
 
 
Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich instruktorów zainteresowanych współpracą z naszym zespołem. Bardzo chętnie przywitamy Was w CSI – na krócej, dłużej lub na zawsze.
Za stroną www.zhp.pl

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku