Warsztaty "Jak dobrze przygotować wniosek grantowy na obóz do Kuratorium Oświaty?"

Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP oraz Komisja Rewizyjna Chorągwi Gdańskiej ZHP zapraszają do udział w warsztatach Jak dobrze przygotować wniosek grantowy na obóz do Kuratorium Oświaty?, które odbędą się w 6 lutego 2016 r. w Domu Harcerza w Gdańsku.

Zgłoszenia chęci udziału w warsztatach można dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Dodatkowa składka członkowska zadaniowa za udział w tych warsztatach wynosi 10,00 zł. Każdy uczestnik warsztatów może dodatkowo zamówić, w zgłoszeniu, obiad w cenie 15,00 zł. Zajęcia planujemy rozpocząć między godz. 09:30 a 10:30, zgodnie z Waszymi preferencjami czasowymi określonymi także w trakcie zgłaszania się uczestnika.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do dnia 3 II 2016 r. do godz. 20:00. W dniu 4 II br. wszystkie zgłoszone osoby otrzymają drogą  mailową informacje związane z godziną rozpoczęcia zajęć oraz wysokością i szczegółami wpłaty (przelew) dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania warsztatów w przypadku, gdy chęć uczestnictwa w nich zgłosi mniej niż 10 osób.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny 602 267 969 lub elektroniczny skarbnik@gdanska.zhp.pl.

hm. Marek Boraczyński
Skarbnik Chorągwi Gdańskiej ZHP

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku