Formy kształcenia w roku 2016

Znamy już harmonogram form kształceniowych Chorągwi na rok 2016. Nie zabraknie kursu podharcmistrzowskiego czy kursów kadry "zielonej" - jak kursy kadry kształcącej i kadry programowej. Zorganizowany zostanie również kurs komendantów szczepów.

HARMONOGRAM FORM KSZTAŁCENIOWYCH 2016
Przed nami bardzo intensywny rok. Instruktorzy na szczeblach hufców czy chorągwi będą mieli możliwość niemal kompleksowego rozwoju w każdej dziedzinie harcerskiej pracy "wspierającej", czyli tej która służy drużynowym oraz organizacji.
Zima poświęcona jest pracy wewnętrznej kadry. Najbliższą formą kształceniową będzie Kurs członków Komisji Stopni Instruktorskich, który nie zastąpi prawdziwego, mentorskiego wykształcenia harcmistrza-opiekuna próby, jednak pokaże, w jaki sposób być członkiem Komisji, jak motywować próbantów do podejmowania dalszych wyzwań, zarówno przy rozpoczynaniu, jak i kończeniu próby.
Zlot kadry Macierzystej Akademii Kształcenia, czyli Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej, odbędzie się w marcu. Tydzień później odbdzie się zbiórka osób odpowiedzialnych za kształcenie i pracę z kadrą w hufcach.
Na wiosnę czeka nas dużo form skierowanych dla osób z otwartą próbą podharcmistrzowską - przede wszystkim pierwszy raz zorganizowany zostanie kurs podharcmistrzowski w formule puszczańskiej, czyli znany w WOSM WOODBADGE. Osoby z otwartą próbą podharcmistrzowską będą mogły również wziąć udział w kursach doskonalących w ważnych działach pracy wspeirającej - czyli w kursach Kadry Programowej i Namiestników oraz Kadry Kształcącej. Czerwiec upłynie pod znakiem Konferencji Harcmistrzowskiej, w pierwszy weekend miesiąca. Jeszcze przed wakacjami odbędzą się warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich, pomagające w doborze zadań oraz przypominające, co jest ważne w rozwoju młodych instruktorów. Od tego też miesiąca zacznie się Kurs Komednantów Hufców.
W wakacje, niemal tradycyjnie, zostanie zorganizowany Kurs Drużynowych Macierzystej Akademii Kształcenia dla wszystkich metodyk. We wrześniu ruszy kolejny kurs podharcmistrzowski.
Rok zakończymy warsztatami dla kadry kształcącej oraz kursem nie pojawiąjącym się od dłuższego czasu w naszej Chorągwi - Kursem Komendantów Szczepów. Idea szczepów jako rzetelnej i trwałej formy ułatwiającej pracę metodyczną w organizacji dalej jest nieznana w wielu środowiskach, dlatego też zachęcamy by jak najwięcej środowisk wzięło w nim udział
 
Zapraszamy do zapisywania sobie w kalendarzach terminów! Każdorazowo przed wydarzeniem pojawi się informacja o rekrutacji. Szczegółowe terminy pojawią się niedługo przed daną formą kształceniową.

phm. Jacek Grzebielucha
Komenda Chorągwi Gdańskiej


‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku