Seminarium Harcmistrzowskie

Komisja Stopni Instruktorskich wraz z Macierzystą Akademią Kształcenia zapraszają na seminarium harcmistrzowskie „Stopnie instruktorskie – wczoraj, dziś, jutro”. Zainspirowani pracami Rady Naczelnej ZHP nad poprawkami do obecnego Systemu Stopni Instruktorskich oraz dyskusjami na warsztatach członków KSI naszych hufców, chcielibyśmy żeby ten temat zawitał również w naszym progu. Dyskutować będziemy o tym:
- jak zmieniała się przez lata idea stopni instruktorskich?
- jak to robią inne organizacje harcerskie i skautowe?
- jaką ścieżkę rozwoju powinny wyznaczać stopnie instruktorskie?
- co sądzimy o propozycjach Rady Naczelnej?
Termin: 16.04.2016 r. w godz. 10:00-16:00
Miejsce: Dom Harcerza w Gdańsku
Zgłoszenia: wiaomością e-mail na adres ChKSI ksi@gdanska.zhp.pl

W ramach kosztów zrzucimy się po ok. 10 zł na ciastka i herbatę. W trakcie seminarium będzie przerwa na obiad, można będzie go zjeść w Harcówce za 17 zł albo gdziekolwiek indziej. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wkrótce.

Seminarium jest kierowane przede wszystkim do harcmistrzów i doświadczonych podharcmistrzów, tym niemniej jest otwarte dla wszystkich instruktorów. Jeśli interesują Cię zagadnienia pracy z kadrą i wspierania rozwoju dorosłych członków ZHP – zapraszamy.
hm. Andrzej Sawuła
Przewodniczący
Komisji Stopni Instruktorskich

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku