Stare-nowe stopnie instruktorskie, czyli po seminarium harcmistrzowskim

W minioną sobotę, 16. kwietnia 2016 r., w Domu Harcerza w Gdańsku odbyło się seminarium harcmistrzowskie. Tematem kwietniowego seminaiurm i dyskusji 10 instruktorów były proponowane przez Radę Naczelną zmiany w Systemie Stopni Instruktorskich.

Instruktorzy przybyli na poranną dyskusję wywodzili się z hufców Gdańsk-Portowa, Gdańsk-Śródmieście, Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa, Gdynia, Miastko i Sopot. Pierwszą prelekcję wygłosił hm. Andrzej Sawuła, opowiadając uczestnikom o historycznym rozwoju stopni instruktorskich i ich znaczenia. Następnie wypowiedzi udzielił hm. Lucjan Brudzyński, który pokazał rozwiązania stosowane w innych krajach Europy, a ostatnią prelekcję wygłosiła hm. Iwona Kręczkowska z Rady Naczelnej, wskazując na najważniejsze założenia proponowanych zmian. Następnie potoczyła się dyskusja, której podsumowanie stanowić będzie nasz wkład w konsultacje.

Organizatorem wydarzenia była Komisja Stopni Instruktorskich i Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej "Macierzysta Akademia Kształcenia".

Zapraszamy Was do dyskusji i kierowania uwag do RN ZHP do dnia 31 lipca 2016r. Uwagi przesyłajcie na adres Przewodniczącej Komisji ds. Pracy z Kadrą hm. Doroty Całki dorota.calka@rn.zhp.pl. Projekt uchwały znajdziecie tutaj.
Czuwaj!
phm. Jacek Grzebielucha
Zespół Komunikacji i Promocji
Chorągwi Gdańskiej

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku