Harcerski Festyn Sportowo-Rodzinny w Redzie

W niedzielę 5 czerwca na terenie parafii Św. Wojciecha organizowaliśmy pierwszy Harcerski Festyn Sportowo-Rodzinny w Redzie. Pogoda była piękna, zabawa przednia, a humory jeszcze lepsze. Całe rodziny brały udział w konkurencjach sportowych i występach artystycznych. Można było się sprawdzić miedzy innymi w biegu z jajkiem na łyżce, skoku w dal, biegu trójnogów czy skoku w workach. Dzieci chętnie występowały na scenie, śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze, dorośli mogli zbadać sobie poziom cukru we krwi w punkcie medycznym, a kto miał ochotę mógł zażyć kąpieli w pianie wyprodukowanej przez strażaków z OSP w Redzie ;). Niewątpliwą atrakcją była harcerska grochówka oraz punkt malowania twarzy. Na sam koniec odbyła się Finałowa Sztafeta Rodzinna, która wyłoniła głównych zwycięzców. Rozdano medale i dyplomy wszystkim finalistom poszczególnych konkurencji, a zwycięzcy Sztafety otrzymali puchary i nagrody.

Odwiedzili na włodarze miasta : Pan Burmistrz, Pani Sekretarz Miasta oraz Pani Wiceburmistrz. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tym przedsięwzięciu, bez nich nic by się nie udało. Władzom miasta Redy za dofinansowanie przedsięwzięcia, księdzu Proboszczowi z parafii pw. Św Wojciecha za użyczenie placu przy kościele, strażakom z OSP Reda za atrakcje dla dzieci, Zespołowi Wokalnemu z I LO w Rumi za występ artystyczny, SOLO Band( A. Dąbrowskiemu) za poprowadzenie imprezy, sponsorom: Agencji LIVE Sp z o. o. za wypożyczenie sceny i obdarowanie uczestników napojami oraz firmie Bakoma za przygotowanie drobnych upominków. Dziękujemy również wszystkim instruktorom i harcerzom, którzy w ramach wolontariatu spędzili mnóstwo czasu, by przygotować te wszystkie atrakcje.

phm Aleksandra Piotrowska
Foto A. Piotrowska P.Parulska

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku