XXXIII Szałamaja przed nami

Już teraz Hufiec ZHP Kwidzyn zaprasza XXXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej Turystycznej i Poezji Śpiewanej, ktory odbędzie się już za dwa miesiące - 03-05 marca 2017 r. w Kwidzynie! W załączeniu regulamin "Szałamai".
„Jeszcze jeden taki zlot, jeszcze jedna taka myśl,
Gdzieś daleko jest mój dom,
Szałamaja dziś! ...”

Zapraszam serdecznie do udziału w Festiwalu Szałamaja. Harcerze NS maja możliwość wystąpić na scenie ogólnopolskiego festiwalu, zdobyć atrakcyjne nagrody, posłuchać innych występów, poznać nowych przyjaciół i spotkać starych. Zapraszam serdecznie w imieniu Hufca Kwidzyn, swoim oraz 67 i 68 KDH NS . Baza noclegowa będzie zorganizowana w ZSS w Kwidzynie. Tradycyjnie śpimy na karimatach, w śpiworach, na sali gimnastycznej. Dla osób, które szczególnie potrzebują łóżka, mogę zorganizować
łóżka polowe. W pobliżu szkoły jest bar, w którym są tanie i bardzo smaczne obiady (10 zł za dwa dania). Jeszcze raz serdecznie zapraszam.

Ale, ale! Dom nie musi być daleko! Wszak, jak mawiały nasze babcie: tam dom twój, gdzie serce twoje. Zapraszamy Cię na XXXIII Szałamaję: spróbuj, poznaj, może zechcesz także tutaj zostawić cząstkę swojego serca? A może już to zrobiłaś(eś)?
W tym roku nie uciekniemy z naszym festiwalem w Dziką Dżunglę, ani nawet w zakątki Polski. Zostaniemy „W domowym zaciszu”. W kuchni, gdzie pachnie ciastem drożdżowym, a na podłodze leżą okruszki i nikomu to nie przeszkadza. W pokoju, w którym lampa z abażurem oświetla stary fotel, a obok leży książka. „Pan Tadeusz”, „Scouting for boys” czy „Papierowe miasta”, co wybierzesz? Wreszcie w salonie, miejscu spotkań z przyjaciółmi. Gdzie czasem ktoś coś zatańczy, ktoś coś zaśpiewa, wszyscy rozmawiają i wymieniają uśmiechy.

Przyjedź, chodź, dołącz. „W domowy zaciszu” będzie ciepło, spokojnie i radośnie, a my ten dom wypełnimy muzyką - harcerską i turystyczną piosenką.

 
Tęsknimy. Czekamy! Zapraszamy!
„Jeszcze jeden taki zlot, jeszcze jedna taka myśl
jest daleko gdzieś mój dom - Szałamaja DZIŚ!”

W DOMOWYM ZACISZU
XXXIII Szałamaja’2017 – W domowym zaciszu!
Zapraszamy ! Czuwajmy !
Czekamy na Was 03-05 marca 2017 r.


Szczegóły u Szefowej Biura dh Grażynki: e-mail gra.p-w@wp.pl oraz
www.kwidzynzhp.pl, FB Hufiec ZHP Kwidzyn im. Kwidzyniaków

SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE
Cele:
• Pielęgnacja harcerskich korzeni i wzbogacenie harcerskich tradycji i obyczajów.
• Popularyzacja dobrej piosenki.
• Zapoznanie z Powiślańskimi Urokami Kultury, Turystyki, Historii.
• Popularyzacja twórczości Wojtka Bellona.
• Inspirowanie młodych wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonaleń warsztatu.
• Bogacenie swojego repertuaru i zbioru śpiewnikowego.
• Konfrontacja swoich umiejętności wokalnych i muzycznych z umiejętnościami innych.
• Wspólne przeżycie wielu wspaniałych chwil w gronie przyjaciół.
• Integracja środowisk twórczych – poeci, turyści, mieszkańcy, zuchy, harcerze, młodzież niepełnosprawna ...

Organizator
• Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Kwidzyniaków w Kwidzynie
Współorganizator
• Burmistrz Miasta Kwidzyna
• Starosta Kwidzyński
• Kwidzyńskie Centrum Kultury
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie
• Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie
• Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Kwidzynie

Termin
Festiwal odbędzie się w dniach 03-05 marca 2017 r.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnicy festiwalu biorą udział w dwóch kategoriach ze względu na liczbę śpiewających osób:
• zespoły (za zespół uważa się ilość wykonawców śpiewających powyżej 2 osób),
• soliści i duety (osoby śpiewające),
• za zuchy uznajemy, zgodnie z metodyką ZHP, dzieci w wieku 6-10 lat,
2. Uczestnicy prezentują po 2 utwory, których czas wykonywania nie może przekroczyć 10 minut /łącznie z przygotowaniem/.
3. Jury będzie oceniało odrębnie kategorię solistów i duety oraz zespoły w 3 kategoriach:

I piosenka zuchowa
 zespoły zuchowe
 soliści i duety
II piosenka harcerska
 zespoły harcerskie
 soliści i duety
III Nieprzetarty Szlak – harcerze NS oraz osoby niezrzeszone z placówek kształcenia specjalnego
 zespoły
 soliści i duety
IV piosenka turystyczna i poezja śpiewana - w tym roku jedna z dwóch wykonywanych piosenek w tej kategorii musi być autorstwa Wojtka Bellona.
 zespoły
 soliści i duety

4. W kategorii piosenki turystycznej i poezji śpiewanej jedna jednostka (szkoła, dom kultury, hufiec, stowarzyszenie, fundacja itp.) może zgłosić maksymalnie 5 solistów w wieku od 14 lat.
5. Jury będzie oceniało:
• dobór repertuaru,
• emisję głosu, intonację i dykcję,
• ogólny wyraz artystyczny.
6. Organizatorzy nie przyjmują zgłoszeń bez podania repertuaru. Repertuar nie może być zmieniony w dniu przyjazdu.
7. Organizatorzy zwracają się do wykonawców, aby dobierali piosenki zgodne z duchem i nazwą Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej. Festiwal nie ma na celu propagowania piosenki estradowej, operowej, rozrywkowej czy popularnej.
8. Mogą również gościć u nas zorganizowane i zgłoszone grupy obserwatorów.
9. Zespół, grupa, soliści, obserwatorzy - zgłoszeni przez Komendy Hufca, Szkoły, Domy Kultury, Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Domy Dziecka, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Stowarzyszenia i Fundacje - przyjeżdżają pod opieką pełnoletniego opiekuna.
10. Na imprezie obowiązują zasady zawarte w Prawie Harcerskim, Kodeksie Ucznia, Karcie Turysty, a przede wszystkim nie wolno palić papierosów i pić napojów alkoholowych.
11. Wykonawcy sami zapewniają sobie akompaniament.
12. Na czas rozpoczęcia, przesłuchań NS i piosenki harcerskiej oraz zakończenia Festiwalu bazy noclegowe zostaną zamknięte, a uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do udania się do teatru.
13. W nieprzekraczalnym terminie do 17 lutego 2017 r. należy przesłać zgłoszenie uczestników festiwalu na załączonych kartkach, pod podany adres:


Komenda Hufca ZHP XXXIII Szałamaja’2017
ul. Warszawska 14
82-500 KWIDZYN
lub elektronicznie na adres gra.p-w@wp.pl, zgłoszenia przyjmuje druhna
hm. Grażyna Piwar-Więcek tel. 609 627 606,

Nieprzetarty Szlak – zgłoszenie przyjmuje druhna pwd. Izabela Karpińska tel.505 044 144, isska07@wp.pl
14. Wpisowe w wysokości 12 zł od osoby: soliści, członkowie zespołów i obserwatorzy należy wpłacić w Biurze Festiwalu. Z wpisowego zwolnieni są opiekunowie. Wpłaty należy dokonać w dniu przyjazdu w Biurze Festiwalu – Teatr Miejski w Kwidzynie ul. Katedralna 5.
15. Na Laureatów czekają CENNE NAGRODY.
16. Istnieje możliwość zamówienia wcześniej obiadów. Informację tą należy podać przy zgłoszeniu.
17. Szczegółowy program Festiwalu zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń.
18. Wszelkie sporne kwestie rozstrzyga Organizator. Decyzje Organizatora są ostateczne.

Przewidywany program

Piątek 03 marca 2017 r.
08.00 – 10.00 – próby mikrofonowe dla zuchów
10.00 – 11.00 – próby mikrofonowe NS
11.00 – 13.00 - przesłuchania gromad, solistów, duetów zuchowych
13.00 – 15.00 próby mikrofonowe dla drużyn, duetów, solistów harcerskich
14.00 – 15.00 – Zakwaterowanie – wskazane szkoły

15.30 - XXXIII Szałamaja’ 2017 – Otwarcie FESTIWALU, prezentacja laureatów przesłuchań zuchowych
16.00 – 18.00 – ZMAGANIA NIEPRZETARTEGO SZLAKU
18.00 – 20.00 - DZIEŃ HARCERSKI
21.00– GWIAZDA FESTIWALU

Sobota 04 marca 2017 r.
8.00 – 10.45 – Próby mikrofonowe
11.00 – 18.00 - Szałamaja - Piosenka turystyczna i poezja śpiewana
20.00 – KONCERT GALOWY - oklaski dla laureatów!

Program może ulec zmianie.
 
REGULAMIN
Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
phm. Izabela Karpińska
Hufiec ZHP Kwidzyn

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku