70 lat od założenia Hufca ZHP Sopot

W 1945 został założony Hufiec ZHP Sopot. Już wcześniej w Sopocie działały środowiska harcerskie, lecz tuż po wojnie zaistniał jako samodzielna jednostka organizacyjna ZHP. Harcerze i harcerki Hufca ZHP Sopot zdobywają z tej okazji jubileuszową odznakę 70. rocznicy powstania sopockiego Hufca. 25 kwietnia zainaugurowali proces zdobywania odznaki, który zakończy się 13 czerwca – w symboliczne święto Hufca związane z nadania mu przez Radę Miasta Sopotu imienia Marynarki Wojennej RP.

- W tym roku przeżywamy jubileusz 70. rocznicy powstania sopockiego Hufca. Harcerstwo tworzy więzi międzypokoleniowe, kształtuje młode charaktery według systemu wartości określonego ideą braterstwa. Funkcjonuje ponad podziałami, a harcerskie pozdrowienie „Czuwaj” łączy nas w gotowości do niesienia pomocy. Jako członkowie Hufca Sopot jesteśmy spadkobiercami siedmiu dekad harcerskiej działalności w naszym mieście. Z tej okazji Zespół Programowy Hufca Sopot ogłasza możliwość uzyskania prestiżowej odznaki z okazji 70 tego jubileuszu powstania Hufca ZHP Sopot - napisał we wstępie do zasad zdobywania odznaki członek Komendy Hufca ZHP Sopot ds. programu pwd. Jakub Starostka HO.

Zadania, jakie realizują harcerze i harcerki podzielone są na trzy bloki: historyczny – przybliżający korzenie sopockiego harcerstwa, specjalnościowy – dedykowany specjalności wodnej, realizowany przy wsparciu Sztormanatu Hufca ZHP Sopot oraz blok poświęcony bohaterowi Hufca – Marynarce Wojennej.

Harcerze i harcerki m.in. dowiedzą się w jakich miejscach wcześniej hufiec miał swoją siedzibę i przeprowadzą prawdziwe poszukiwania historyczne nastawione na odzyskanie cennych pamiątek (sztandarów, proporców, zdjęć). W ramach zadań wodnych harcerze i harcerki mają wziąć udział w spływie, rejsie, zajęciach z makramiarstwa, czy innych powiązanych ze specjalnością wodną. Dowiedzą się też więcej o funkcjonowaniu Marynarki Wojennej poprzez zrealizowanie projektu związane z patronem hufca, specjalnej zbiórki (np. wycieczki do Muzeum Marynarki Wojennej itp.).

Powstaje również album upamiętniający 70 lat istnienia hufca, wspominający drużyny, komendantów, miejsca i wydarzenia ważne dla rozwoju sopockiego Hufca. Redaktorem albumu jest hm. Dariusz Szczecina.

phm. Marta Bednarska
komendantka Hufca ZHP Sopot  

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku