Hufiec ZHP Lębork wyróżniony Lwem!

Lęborski Lew trafia do osób, które zasługują na szczególne uznanie i szacunek za wkład wniesiony w rozwój i promocję Lęborka. Wyróżnienie przyznawane jest w czterech kategoriach - osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje i instytucje i grupy osób. W tym roku procedura przyznawania wyróżenia została całkowicie zmieniona - przyznanie wyróżenia było poprzedzone głosowaniem laureatów tej nagrody, wcześniej o nadaniu nagrody decydowało głosowanie radnych.

Podczas posiedzenia 9 lipca głosowano nad 6 nominowanymi do wyróżnienia osobami i instytucjami. W wyniku głosowania wyróżenie trafi do Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Lębork - 5 głosów i do Anny Sobolewskiej (4 głosy).

W tym roku uroczystość przyznania wyróżnienia zaplanowano na 24 lipca, na początku Lęborskich Dni Jakubowych. 

Informacja za: http://gle24.pl/Harcerze-dostana-Leborskiego-Lwa,2666.html

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku