Wolontariuszka Roku w Gdańsku

Blisko tysiąc osób przyszło w poniedziałkowy wieczór do gmachu Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance na 10. Doroczne Spotkanie Obywatelskie Gdańszczan. Prezydent Paweł Adamowicz przedstawił wyniki konsultacji społecznych poświęconych inwestycjom w latach 2015 - 2020.

Było to jubieuszowe - dziesiąte - Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan. Znaczącą część uczestników stanowili przedstawiciele Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, a także duchowni i urzędnicy miejscy.
 
W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia i nagrody dla najaktywniejszych wolontariuszy i firm działających na rzecz wolontariatu w Gdańsku. Wolontariuszką Roku okrzyknięto Paulinę Mrozik, działającą m.in. w fundacji DrClown, a Wolontariuszem Roku – Marka Pieńkowskiego ze stowarzyszenia Studencka Odpowiedzialność Społeczna. Najlepszym Kooordynatorem Wolontariuszy została Klaudia Suliborska z fundacji Mam Marzenie. Nagrodzono też firmę Energa za zachęcanie pracowników i wspieranie ich działalności wolontaryjnej, a także Klub Wolontariatu przy Gimnazjum nr 29 za aktywność wolontariacką w szkołach. Wyróżnienia trafiły do Zuzanny Dubiak z Centrum Wolontariatu Caritas i Estery Wielgat z "Mrowiska".
Za www.gdansk..pl

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku