Nowy sztandar Hufca ZHP Kwidzyn

Dzień 12 marca 2016 roku zapisze się wielkimi zgłoskami w historii Hufca ZHP Kwidzyn. Podczas 32. Szałamai’2016, harcerze z kwidzyńskiego hufca ZHP im. Kwidzyniaków odebrali nowy sztandar. Uroczystość nadania sztandaru poprzedziła msza święta w kwidzyńskiej katedrze, celebrowana przez jej proboszcza ks.Ignacego Najmowicza w obecności władz miasta, uczestników 32.Szałamai, harcerzy i instruktorów, rodziców i mieszkańców Kwidzyna, którzy chcieli być świadkami tego wyjątkowego wydarzenia. Wystawiono poczty sztandarowe. Służbę liturgiczną pełnili młodzi w harcerskich mundurach pod okiem hm. Doroty Łoś. Oprawę muzyczną wykonały druhny z Kręgu „Płomienie” z Zastępem Honorowym „Duodecyma” z akompaniatorem dh. Edwardem Budysiem.
Po eucharystii i akcie poświęcenia sztandaru, poczty sztandarowe przemaszerowały do teatru. Tam każdy z fundatorów dokonał symbolicznego wbicia gwoździ honorowych na drzewcu sztandaru i wpisał się do Księgi Pamiątkowej.
- Mamy honor i zaszczyt przekazać ten sztandar na ręce komendanta hufca ZHP Kwidzyn jako wyraz szacunku dla pokoleń kwidzyńskich harcerzy i zuchów. Jest on symbolem najwyższych wartości, honoru, tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków w codziennej harcerskiej służbie wobec Boga, ojczyzny i narodu - mówił wiceburmistrz miasta Roman Bera. Wraz z druhną harcmistrzynią Barbarą Łukaszewicz, pełnili oni rolę rodziców chrzestnych sztandaru. Druhna Basia z wielkim wzruszeniem podkreśliła znaczenie harcerskiej sztafety pokoleń i przejęcie po 38 latach nowego sztandaru , jako najwyższego symbolu organizacyjnego , którego mamy strzec, by po latach służby z podniesioną głową i czystym sumieniem przekazać następnemu pokoleniu.
Uroczystego przekazania sztandaru, który odebrał komendant kwidzyńskiego hufca phm. Andrzej Delewski, dokonał Komendant Gdańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego hm. Artur Glebko. Przygotowanie uroczystości koordynował hm. Andrzej Pliszka ze wsparciem członków Komendy Hufca, a prowadziła hm. Grażyna Piwar – Więcek.
Komenda Hufca uhonorowała wszystkich fundatorów poprzez opublikowanie ich nazwisk na stronie internetowej i fanpage hufca . Można tam także znaleźć historię naszego sztandaru od roku 1920 – 2016.
Czuwaj!
Z dumą meldowała
hufcowa skryba
hm. Dorota Łoś

Fot.phm.A.Szatkowski/Archiwum Hufca

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku