Wyróżniony Hufiec - Propagator Idei Samorządności

Dnia 15 kwietnia w uroczystościach na kwidzyńskim zamku, komendant phm.Andrzej Delewski odebrał Honorową Nagrodę Przewodniczącego Rady Powiatu za wdrażanie w życie idei samorządności dla Hufca ZHP Kwidzyn im. Kwidzyniaków.

W laudacji usłyszeliśmy:

"Hufiec ZHP im. Kwidzyniaków w codziennej pracy realizuje uniwersalny cel Związku, jakim jest pozytywne kształtowanie postaw i charakterów oraz wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. W prowadzonych działaniach wychowawczych akcentuje ponadto idee samorządności poprzez, między innymi, uczestnictwo w organizowanych na terenie powiatu obchodach i uroczystościach patriotycznych. Kwidzyński Hufiec realizuje też zadania w zakresie promocji, kultury i turystyki. Corocznie organizuje Ogólnopolski Festiwal Piosenki Szałamaja, będący jedną z ważniejszym imprez kulturalnych w powiecie. W 2015 r. Hufiec zrealizował autorski program w zakresie ochrony przyrody „Nasze jezioro Orkusz”. Instruktorzy Hufca ZHP Kwidzyn aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz społeczności lokalnej poprzez realizację wielu programów."

Gratulacje!
Czuwaj!
hm. Dorota Łoś
Rzecznik Prasowy
Hufiec Kwidzyn

‹‹ wróć

Start  |  O nas  |  Zespoły  |  Program  |  Hufce  |  Ośrodki  |  Dokumenty  |  Media  |  Galeria       © 2011 Chorągiew Gdańska ZHP
Redakcja strony hm. Jacek Grzebielucha, promocja@gdanska.zhp.pl                                         Opieka techniczna phm. Andrzej Żmijewski, andrzej.zmijewski@zhp.net.pl
Chorągiew Gdańska na Fejsbuku