preloder

Komenda Chorągwi

hm. Artur Glebko

Komendant Chorągwi
komendant@gdanska.zhp.pl
tel.: 500 061 800

hm. Marek Boraczyński

Skarbnik Chorągwi
skarbnik@gdanska.zhp.pl
tel.: 602 267 969

hm. Tomasz Michałowski

Zastępca Komendanta Chorągwi ds. organizacyjnych
organizacja@gdanska.zhp.pl
tel.: 781 990 115

hm. Agnieszka Święcicka

Zastępca Komendanta Chorągwi ds. programu
program@gdanska.zhp.pl

hm. Alina Cyrzon

członek Komendy Chorągwi ds. hufców
hufce@gdanska.zhp.pl

hm. Łukasz Kochowski

członek Komendy Chorągwi ds. pracy z kadrą
kadra@gdanska.zhp.pl

hm. Jacek Grzebielucha

członek Komendy Chorągwi ds. promocji
promocja@gdanska.zhp.pl
tel.: 517 812 675

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl