preloder

LIDER+ 24-25 lutego 2018 r.

Kategorie:
Data publikacji:

Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej „Macierzysta Akademia Kształcenia” zaprasza na certyfikowane przez Centralną Szkołę Instruktorską warsztaty LIDER + moduł I „kierowanie ludźmi w praktyce”.

Warsztaty te obejmują zagadnienia:

  • efektywna komunikacja;
  • kierowanie ludźmi; motywowanie;
  • zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami;
  • zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą.

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2018 roku.

Koszt: 80 zł (100 zł dla instruktorów spoza Chorągwi Gdańskiej ZHP)

Regulamin

Zgłoszenia

Zapraszamy 😉

 

hm. Łukasz Kochowski

Komendant Szkoły Instruktorskiej Chorągwi Gdańskiej „Macierzysta Akademia Kształcenia”

Członek Komendy Chorągwi ds. pracy z kadrą

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

ZHP włączy się w uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza

Władze ZHP złożyły wpis w księdze kondolencyjnej w gdańskim ratuszu

Rozkaz Ls. 01/2019 z dnia 14.01.2019 r.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl