preloder

Odkryliśmy Siebie!

Kategorie:
Data publikacji:

Dwuletnie warsztaty „Odkrywam Sibie” już za nami.

Czym są warsztaty Odkrywam Siebie?

SAMODZIELNOŚĆ – TAK! KOMPETENCJE SPOŁECZNE – TAK! DZIAŁANIE RAZEM – TAK! KOMUNIKACJA – TAK! UCZENIE SIĘ – TAK! DOŚWIADCZANIE – TAK! Uwierz, że możesz, spróbuj, nie rezygnuj, dasz radę – ODKRYWAJ SIEBIE

 – to wyzwania, które stawialiśmy przed młodymi ludźmi od 12 do 26 roku życia z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami w kolejnym projekcie realizowanym przez Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP. Działanie zyskało akceptację i dofinansowanie PFRON. Zaczęliśmy w czerwcu 2016 roku. Gościnne progi Ośrodków ZHP w Załęczu Wielkim i Perkozie są wyśmienitą bazą by wykorzystując elementy metody harcerskiej uczyć się, doświadczać, tworzyć, przełamywać stereotypy, odkrywać potencjał, możliwości dające siłę do działania. Indywidualnie, w grupie, w zespole, z przewodnikiem, tłumaczem, opiekunem, pod czujnym okiem profesjonalistów, by w końcu samodzielnie zmierzyć się z zadaniami z zakresu dziennikarstwa, autoprezentacji, podstaw sztuki filmowej, komunikacji, wizażu, choreoterapii, doradztwa zawodowego czy integracji społecznej. Zaczynamy od prostych, podstawowych czynności – ale sięgamy po wyzwania, które wydają się niemożliwe i nierealne do realizacji. Razem nam się udaje. Wsparcie specjalistów, inspiracje, ukierunkowanie pozwala zmienić młodym ludziom podejście do świata, rozbudza ciekawość, aktywność, otwartość.

„Najgłębszym sekretem jest to, że życie nie polega na odkrywaniu, ale na tworzeniu. Nie odkrywasz siebie, tylko tworzysz siebie. W związku z tym nie staraj się dowiedzieć kim jesteś. Staraj się dowiedzieć kim chcesz być” ~Neale Donald Walsch

W warsztatach wzięły udział drużyny z naszej Choragwi:
Szczep Nieprzetartego Szlaku „Zielone Konieczyny”, 13 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Bez Nazwy”,  32 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Różowe Pantery”, 1 Sztumska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku  „Uśnickie Wilki”, 67 Kwidzyński Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Leśne Skrzaty”. Dziękujemy za Wasz wkład w to niezwykłe wydarzenie.

Na stronie www.zhp.pl możemy przeczytać:

„Przeżyjmy to jeszcze raz” – spotkanie podsumowujące realizacje projektów ZHP dla osób z niepełnosprawnością

Od czwartku do niedzieli w Załęczu obywało się spotkanie “Przeżyjmy to jeszcze raz”. Było ono podsumowaniem realizacje projektów ZHP dla osób z niepełnosprawnością. Projekty te były realizowane od 2016 roku dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zrealizowanych i kończących się projektów: “Odkrywam siebie”, “4 pory roku”, “Region Równych Szans”. Ważnym elementem było podsumowanie projektów, prac zespołów projektowych i zdobyte przez środowiska doświadczenia.

Ogromne podziękowania należą się druhnie Dorocie Kołakowskiej, druhnie Dorocie Nowak-Malek, druhnie Ewie Kierasińskiej-Siwkiewicz, druhowi Adrianowi Łukaszewskiemu, druhnie Alicji Tarkowskiej oraz wszystkim, którzy wspierali projekty, prowadząc zajęcia, organizując warsztaty czy uzupełniając dokumenty.

Na podsumowaniu wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele PFRON, samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół i placówek, dyrektor RCPS oraz przyjaciele wspierający Nieprzetarty Szlak, na co dzień.”

Cały projekt To setki godzin aktywnego wsparcia młodzieży niepełnosprawnej i ich niesamowity rozwój.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
phm. Adrian Łukaszewski
Szef Referatu Nieprzetartego Szlaku
Choragwi Gdańskiej

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl