preloder

Ostatni miesiąc zgłoszeń

Kategorie:
Data publikacji:

Druhny i Druhowie,

Jeszcze przez miesiąc można zgłaszać się do zdobywania chorągwianej Odznaki 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego.

Odznaka składa się z 3 działań – filarów, każda drużyna musi zrealizować zadanie wpisujące się w każde z nich:
1. Ojczyzna – aktywność związana z braterstwem, służbą, poznawaniem regionu, historii;
2. Nauka – podnoszenie wiedzy, eksperymenty naukowe, projekty naukowe, zawodowe;
3. Cnota – praca nad sobą, pokonywanie słabości, dbałość o zdrowie psychiczne, fizyczne, moralność.

Gromady, drużyny i patrole (np. wędrownicze lub instruktorskie) chętne do zdobywania odznaki zgłaszają ten fakt w formie elektronicznego meldunku.

Regulamin dostępny jest tutaj.

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Agnieszka Święcicka
Zastępca Komendanta Chorągwi Gdańskiej
ds. programu

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

ZHP włączy się w uroczystości pogrzebowe Pawła Adamowicza

Władze ZHP złożyły wpis w księdze kondolencyjnej w gdańskim ratuszu

Rozkaz Ls. 01/2019 z dnia 14.01.2019 r.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl