preloder

Profilaktyka uzależnień – konferencja

Kategorie:
Data publikacji:

W Domu Harcerza w Gdańsku odbędzie się konferencja szkoleniowa dla instruktorów, drużynowych i nauczycieli pt. „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem 13 – 15 lat?”, której organizatorem będzie Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Planowany termin to 5.12.2017 godz. 15.00.

Celem projektu jest wzmacnianie umiejętności, kompetencji i wiedzy społeczności szkolnej – dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy, administracja, rodzice – w zakresie rozumienia i umiejętności przeciwdziałania potencjalnym problemom związanym z zachowaniami ryzykownymi dziecka w wieku 13-15 lat.

Szkolenie będzie obejmowało następujące bloki tematyczne:
• Mózg nastolatka – rozwój i znaczenie
• Dobre praktyki komunikacji – jak skutecznie komunikować
• Co może robić szkoła i rodzic – konkretne wskazówki
• Uzależnienie i profilaktyka – co to jest, jak rozpoznać i reagować
Partnerzy Projektu: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Fundacja Citizen Project.

Organizatorzy zapewniają catering (kawa, herbata, przekąski, ciasto).

W związku z powyższym prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym instruktorom oraz pilną informację zwrotną ilu instruktorów z Waszego środowiska jest zainteresowanych udziałem.
Odpowiedzi prosimy kierować na adres sekretariat@gdanska.zhp.pl

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Agnieszka Święcicka
Zastępca Komendanta Chorągwi Gdańskiej
ds. programu

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl