preloder

pytania i odpowiedzi – działanie KSI

Kategorie:

Czy protokoły KSI trzeba drukować, czy można je przechowywać wyłącznie w formie elektronicznej?

Obowiązująca Instrukcja kancelaryjno-archiwalna ZHP (2016) nakazuje ich drukowanie przed przekazaniem do archiwum:

110. Dokumenty funkcjonujące wyłącznie w formie elektronicznej (np. czasopisma internetowe) przekazywane są do archiwum – poza nośnikiem – także w formie wydruku.

 

Po jakim czasie przekazujemy dokumentację do archiwum?

Kwestie te reguluje Instrukcja kancelaryjno-archiwalna ZHP (2016). Powinniśmy to robić co najmniej raz w roku, przekazując do archiwum dokumenty zakończonych spraw: protokoły posiedzeń, karty/wnioski zamkniętych prób itp. (p. 39) Instrukcja mówi, że nie należy trzymać w KSI dokumentów zakończonych spraw dłużej niż dwa lata od ich zakończenia.

W samym archiwum dokumentacja KSI jest przechowywana bezterminowo, tj. po wsze czasy. Wyjątkiem są protokoły posiedzeń i karty prób na stopnie, które można zniszczyć po 10 latach. (Zał. 7, klasa archiwalna 51).

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.


Zostań harcerzem


Poradnik rodzica

Najnowsze wpisy

76. ROCZNICA POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

1% za rok 2017 – kody jednostek

Po seminarium

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl