preloder

pytania i odpowiedzi – stopnie i próby

Kategorie:
Data publikacji:

wróć do: Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich

w jakim stroju przychodzimy na spotkanie z komisją?

W mundurze. Regulaminowym. Komisja też w takich będzie.

Komisja nie będzie mierzyć, czy plakietki są ponaszywane na odpowiedniej wysokości, ale odpowiednie spodnie czy podstawowe zasady noszenia oznaczeń są wymagane. W szczególności:

 • mundury typu „musztarda” wyszły z użycia 10 lat temu
 • do munduru nie nosimy spodni w kamuflażu; do munduru wodnego nie nosimy ich tym bardziej
 • na fladze Polski nie umieszczamy żadnych oznaczeń, przypinek itp.

 

jak wygląda procedura otwierania próby?

 1. znajdujemy chętnego opiekuna próby spełniającego wymagania Systemu Stopni Instruktorskich
 2. wspólnie z opiekunem układamy próbę
 3. minimum 7 dni przed terminem posiedzenia ChKSI wysyłamy mailem zgłoszenie wraz z proponowanymi zadaniami
 4. wraz z opiekunem przybywamy na ChKSI i przedyskutowujemy próbę z Komisją
 5. Komendant Chorągwi otwiera próbę rozkazem

 

co powinno zawierać zgłoszenie chęci otwarcia próby?

 • dane kandydata
  • imię i nazwisko, posiadany stopień instruktorski
  • numer karty członkowskiej
  • przydział służbowy
  • nr rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok
  • e-mail, telefon
 • dane opiekuna
  • imię i nazwisko, posiadany stopień instruktorski
  • numer karty członkowskiej
  • przydział służbowy
  • nr rozkazu zaliczającego służbę instruktorską za ostatni rok
  • e-mail, telefon
 • proponowane zadania próby z zaznaczeniem, które wymogi próby wg SSI wyczerpują poszczególne zadania*
 • jeśli któreś z wymagań próby wg SSI ma zostać pominięte na podstawie p. 7 poz. 3 SSI – wyraźną informację o tym
 • preferencje godzinowe co do zjawienia się przed Komisją (średnio otwarcie i zamknięcie próby zajmuje ok. 30 minut)

 

Wszystkie te informacje zawieramy zwykłym tekstem w mailu – nie ma tu formularza i jest to celowe. Oczywiście wymóg zaliczenia służby instruktorskiej nie dotyczy kandydatów otwierających próbę przewodnikowską.

* – Jeśli dane zadanie jest „większe” i ma wyczerpywać więcej niż 2-3 wymagania SSI, prosimy rozpisać je na pod-zadania, na przykład tak:
(próba phm.) W rodzinnym miasteczku zorganizuję cykl festynów promujących relacje i więzi sąsiedzkie (SSI 3), w tym:

 1. zorganizuję zespół instruktorski, który będzie organizował festyny (SSI 4)
 2. pozyskam strategicznego partnera – sponsora cyklu festynów spośród lokalnych przedsiębiorstw (SSI 12)
 3. pozyskam środki finansowe na przeprowadzenie festynów ze źródeł publicznych (SSI 16)
 4. będę odpowiadać za promocję festynów w mediach; w tym celu ukończę warsztaty z promocji i kontaktów z mediami (SSI 2, 8)

Dla wygody podajemy przykładowy schemat rozpisania próby (PDF, ODT), ale prosimy nie traktować go jak formularza do wypełnienia – dowolna inna forma zawierająca te same informacje będzie tak samo dobra. Warto zwrócić uwagę na tabelkę na samym dole przykładu, dzięki przygotowaniu takiego zestawienia nie pominiecie żadnego z wymagań.

 

jakie „papiery” trzeba przynieść na otwarcie próby?

Tylko wypełnioną wstępnie (1. strona z danymi) kartę próby. Od 2015 r. nie wypełniamy już wniosku o otwarcie próby, tę rolę przejmuje mailowe zgłoszenie chęci przybycia. Przed spotkaniem z komisją nie wpisujemy zadań na kartę, bo może się okazać, że w trakcie dyskusji wspólnie zdecydujemy o zmodyfikowaniu pierwotnej propozycji.

Oczywiście można przyjść bez karty i wypełnić ją na samej komisji, formularze zawsze są.

 

ile zadań powinna liczyć próba?

Nie ma tu reguły. Przed Komisją otwierano już dobrze ułożone próby liczące 3 zadania, a zdarzały się i takie liczące 8 zadań.

Na pewno NIE obowiązuje reguła, że każde z wymagań próby powinno być realizowane osobnym zadaniem.

 

jak powinna wyglądać praca harcmistrzowska?

Praca harcmistrzowska NIE ma być rozprawą naukową!

Celem tego zadania jest przełożenie zebranych dotychczas doświadczeń kandydata na jakąś trwałą formę, z której będą mogli korzystać inni instruktorzy. Praca harcmistrzowska ma być narzędziem do wykorzystania przez innych, a nie dowodem, że kandydat „rozumie harcerstwo”.

Tematyka pracy może być niemal dowolna, o ile finalny materiał będzie przydatny kadrze ZHP i będzie przynajmniej częściowo oparty na doświadczeniach autora. Forma pracy nie jest w żaden sposób narzucona – może to być propozycja programowa, program komputerowy z dokumentacją, serwis internetowy albo poradnik dla kwatermistrzów baz obozowych.

 

co należy przedstawić na Konferencji Harcmistrzowskiej?

Nic. Formuła konferencji harcmistrzowskich została zmieniona. Obecnie ChKSI wraz z Komendą Chorągwi i MAK zamierza organizować seminaria harcmistrzowskie, będące tym, czego oczekuje SSI – forum wymiany poglądów i doświadczeń na poziomie harcmistrzowskim. Każde z seminariów będzie poświęcone pojedynczemu tematowi. Mamy nadzieję, że taka formuła pozwoli na ciekawe, stymulujące dyskusje w gronie osób zainteresowanych danym tematem.

 

jak zmienić zadanie w trakcie próby?

Jeśli któreś z zadań próby straciło sens, stało się niemożliwe do zrealizowania itd., jak najbardziej można je zmienić. W tym celu prosimy skontaktować się z KSI i opisać sytuację, podając, które zadanie zmieniamy i na jakie. Zmiany zadania na podobne (gdy nie zmiana nie modyfikuje istotnie całej konstrukcji próby) dokonujemy mailowo. Jeśli proponowana zmiana istotnie wpłynęłaby na kształt próby, będziemy musieli się spotkać i sprawę przedyskutować, zapraszamy wówczas na najbliższe posiedzenie KSI.

 

jak zmienić opiekuna próby?

Dokładny tok postępowania zależy od sytuacji, ale ogólnie rzecz biorąc, dotychczasowy opiekun lub sam kandydat powinni skontaktować się z KSI i przedstawić sytuację. W większości przypadków będziemy dążyli do poznania opinii dotychczasowego opiekuna próby, a następnie do spotkania z kandydatem i proponowanym nowym opiekunem na KSI, aby jeszcze raz przedyskutować próbę i nasze oczekiwania, kandydat opowiedział o dotychczasowych postępach, tak żeby wszystkie strony miały jasność sytuacji. W razie trudności logistycznych jak najbardziej wchodzi również w grę załatwienie tego zdalnie, zwłaszcza przy próbach wyższych niż przewodnikowska.

 

jakie „papiery” trzeba przynieść na zamknięcie próby?

Naprawdę na papierze – wyłącznie kartę próby, o ile się ją ma.

Przed zjawieniem się na komisji przysyłamy mailem:

 1. raport z przebiegu próby, zgodnie z postanowieniami SSI* – minimum tydzień wcześniej
 2. opinię komendanta hufca o działaniu kandydata w okresie próby
 3. pracę harcmistrzowską – minimum 2 tygodnie wcześniej!

* – warto zwrócić uwagę, że zmieniony w 2017 r. System Stopni Instruktorskich znacząco rozszerzył oczekiwany zakres tego raportu – obecnie ma to być raport z przebiegu próby, zrealizowania wymagań i spełnienia warunków zamknięcia próby oraz z osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia. Sam opis wykonania zadań próby to jedynie niewielka część oczekiwanego zakresu treści!

 

hm. Andrzej Sawuła HR
przewodniczący ChKSI

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Więcej miejsc na Półkoloniach z Chorągwią Gdańską

Dyktando, chusta i leżak

OPEN YOUR MIND – 2018

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl