preloder

Referaty

hm. Agnieszka Święcicka – szef zespołu programowo-metodycznego +48 604 065 457
agnieszka.swiecicka@zhp.net.pl

hm. Natalia BŁOŃSKA – szef referatu zuchowego +48 607 145 215
natalia.blonska@zhp.net.pl
pwd. Maciej LIPIŃSKI – szef referatu harcerskiego +48 609 620 953
maciej.lipinski@zhp.net.pl
phm. Zofia CEBULA – szef referatu starszoharcerskiego +48 513 536 623
zofia.jelinska@zhp.net.pl
phm. Wiktoria GUZ – członek referatu starszoharcerskiego
phm. Weronika NADZIKIEWICZ – członek referatu starszoharcerskiego
phm. Karolina KORNAS – szef referatu wędrowniczego +48 888 174 948
karolina.kornas@zhp.net.pl
phm. Jakub STAROSTKA – członek referatu wędrowniczego
pwd. Piotr KOPERA – członek referatu wędrowniczego
pwd. Marcin WYROŚLAK – członek referatu wędrowniczego
pwd. Paweł SPYCHALSKI – członek referatu wędrowniczego
phm. Adrian ŁUKASZEWSKI – szef referatu NS +48 695 218 768
adrian.lukaszewski@zhp.net.pl
hm. Edwarda SERSZEŃ-KONDERLA – szef referatu seniorów
hm. Bożena MILANOWSKA – z-ca szefa referatu – Harcerski Krąg Seniorów „Korzenie”
phm . Grażyna GAŁEK – sekretarz – Krąg Seniorów „Dęby” Lębork
phm . Maria GALIŃSKA – Krąg Seniorów im. B. Porożyńskiego Gdynia
phm. Bożena CIEŚLIŃSKA – Krąg Seniorów „Krajka” Czarna Woda
hm. Wiesław ADAMCZYK – Krąg Seniorów „Płomienie” Kwidzyn

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl