preloder

Seminarium dla kadry Nieprzetartego Szlaku

Kategorie:
Data publikacji:

W weekend 08.12-10.12.17 r., gdy wszystkie harcerskie oczy były skierowane na 40 Zjazd ZHP, ja się szkoliłem. Jako uczestnik i prowadzący warsztaty na seminarium realizowanym w ramach projektu Doświadczaj i działaj – szkolenia kadry i wolontariuszy ZHP działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym kierunek działań tego prohektu jest: POPRAWA JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Cele projektu:
• doskonalenie kwalifikacji kadry ZHP zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
• organizowanie systemów i strategii bezpośredniego wsparcia – podniesienie poziomu jakości życia podopiecznych,
• zwiększenie profesjonalizmu zasobów kadrowych i skuteczności oddziaływań w zakresie integracji społecznej oraz zwiększanie samodzielności i aktywności życiowej osób niepełnosprawnych.

Takie seminaria okręgowe dają ogromne możliwości, jak na przykład:
• wymianę doświadczeń, które pozwalają nie tylko na zapoznanie się z nową wiedzą, ale utrwalenie już posiadanej,
• doskonalenie umiejętności komunikacyjnych – argumentowanie w dyskusji, uzasadnianie własnego stanowiska z zachowaniem szacunku między rozmówcami,
• wzbogacania warsztatu pracy dzięki przeglądowi stosowanych form i metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym,
• ujednolicenia standardów organizacyjnych,
• promowania regionalnych osiągnięć, rozwiązań w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Rozpoznawanie i pogłębianie wiedzy prowadzić będzie do niwelowania obaw przed nieznanymi nowatorskimi rozwiązaniami metodycznymi. Usystematyzowanie zagadnień i poglądów na edukację, wychowanie, opiekę czy rewalidację niepełnosprawnych wpłynie na podniesienie poczucia bezpieczeństwa najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, co samoistnie skutkować będzie poprawą funkcjonowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Obszar który poruszaliśmy w schronisku Głodówka to:
Edukacja a przygotowanie nauczycieli i instruktorów na wstępie reformy – założenia, największe obawy, niezbędne warunki dla wprowadzenia, korzyści indywidualne i społeczne, podstawowe kierunki działania – dziecko niepełnosprawne. Miałem przyjemność zarazić odbiorców tak ważnym tematem jakim jest „Siła wiarygodności” – budowanie wizerunku lidera, bohatera (nauczyciela/ dyrektora/ wychowawcy / instruktora).

„Kto stoi w miejscu ten się cofa”. Jako Szef Referatu Nieprzetartego Szlaku Choragwi Gdańskiej współpracuję na codzień z specjalistami. Żeby nasi instruktorzy pracujący z niepełnosprawną młodzieżą mogli poznawać nowe tematy, metody, inspirację nie mogę stać w miejscu. To dla nich chcę zdobywać nowe horyzonty.

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
phm. Adrian Łukaszewski
Szef referatu Nieprzetartego Szlaku
Chorągwi Gdańskiej

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

Ekologia pod żaglami – podsumowanie

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl