preloder

Warsztaty dla kwatermistrzów, księgowych i skarbników WAWA

Kategorie:
Data publikacji:

Zespół Finansowo-Księgowy Chorągwi Gdańskiej zaprasza na Wiosenną Akcję Warsztatową Aktywnych, składającą się z:

1. Warsztaty dla kwatermistrzów i księgowych HALiZ – 14.04.2018 r.
Obowiązkowe dla osób planujących pełnić funkcję kwatermistrza lub księgowego HALiZ,
którzy nie odbyli przeszkolenia w ubiegłym roku.
Zgłoszenia do 05.04.2018 r.

2. Warsztaty uzupełniające dla chętnych kwatermistrzów (po przeszkoleniu) oraz skarbników,
komisji rewizyjnych i pełnomocników HALiZ – 12.05.2018 r.
Zgłoszenia do: 05.05.2018 r.

Godziny warsztatów zostaną doprecyzowane niebawem 🙂

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa dla każdego z warsztatów: 15 złotych
Link do zgłoszeń: www.tinyurl.com/ChG-WAWA2018
Na wszystkie pytania szczegółowe odpowie
phm. Ewa Deręgowska – 515 102 733
ewa.deregowska@zhp.net.pl

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
hm. Marek Boraczyński
Skarbnik Chorągwi

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl