preloder

XXXIV Szałamaja 2018 Idę w góry!

Kategorie:
Data publikacji:

XXXIV Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Harcerskiej Turystycznej
i Poezji Śpiewnej Szałamaja
02-04 marca 2018 r.

Marzenia naszego Hufca obudziły się w tym roku w Bieszczadach.
Po przeżyciu cudownych dwóch tygodni w górach, postanowiliśmy całą harcerską brać zabrać tam ze sobą.
Dlatego idziemy w góry. Jedziemy w góry. Marzymy o górach.
Witamy na naszej kwidzyńskiej szałamajowej scenie, która przeniosła nas właśnie w te góry.
Bo w górach jest wszystko, co kochamy: słońce, pełne traw połoniny,szum strumieni i blask gwiazd.

 

Organizator: Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Kwidzyniaków w Kwidzynie

Szczegóły u Szefowej Biura druhny hm. Grażyny Piwar-Więcek:e-mail: gra.p-w@wp.pl
oraz www.kwidzynzhp.pl,  www.facebook.com/ZHPKWIDZYN/,  www.facebook.com/ZHPSZALAMAJA/

SZCZEGÓŁY REGULAMINOWE

Cele:
Pielęgnacja harcerskich korzeni i wzbogacenie harcerskich tradycji i obyczajów.
Popularyzacja dobrej piosenki.
Zapoznanie z powiślańskimi urokami kultury, turystyki, historii.
Popularyzacja twórczości Wojciecha Młynarskiego oraz Andrzeja Starca.
Inspirowanie młodych wykonawców do dalszych poszukiwań i udoskonaleń warsztatu.
Bogacenie swojego repertuaru i zbioru śpiewnikowego.
Konfrontacja swoich umiejętności wokalnych i muzycznych z umiejętnościami innych.
Wspólne przeżycie wielu wspaniałych chwil w gronie przyjaciół.
Integracja środowisk twórczych – poeci, turyści, mieszkańcy Kwidzyna i okolic, zuchy, harcerze, młodzież niepełnosprawna.

 

Współorganizatorzy:
Burmistrz Miasta Kwidzyna
Starosta Kwidzyński
Kwidzyńskie Centrum Kultury
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kwidzynie
Kwidzyńskie Szkoły Społeczne
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie
Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie
I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie

Patroni Medialni:
Puls Kwidzyn
TV Kwidzyn

Termin:
Festiwal odbędzie się w dniach 02-04 marca 2018 r.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy festiwalu biorą udział w dwóch kategoriach ze względu na liczbę śpiewających osób:
zespoły (za zespół Organizator uważa ilość wykonawców śpiewających powyżej 1 osoby), soliści (1 osoba śpiewająca),
2. Osobną kategorię stanowi piosenka zuchowa (za zuchy uznajemy, zgodnie z metodyką ZHP, dzieci w wieku 6-10 lat),
3. Uczestnicy prezentują po 2 utwory, których czas wykonywania nie może przekroczyć 10 minut /łącznie z przygotowaniem/.
4. Kategoria piosenki harcerskiej jest otwarta dla osób nie zrzeszonych w organizacjach harcerskich pod warunkiem,
że wykonawcy nie będą się przebierać za członków tych organizacji.
5. Jury będzie oceniało odrębnie kategorię solistów i oraz zespoły w 4 kategoriach:

I. Piosenka zuchowa: zespoły zuchowe .
II. Piosenka harcerska – w tym roku jedna z dwóch wykonywanych piosenek musi być autorstwa Andrzeja Starca:
zespoły harcerskie , soliści .
III. Nieprzetarty Szlak – harcerze NS oraz osoby niezrzeszone z placówek kształcenia specjalnego: zespoły ,soliści .
IV. Piosenka turystyczna i poezja śpiewana w kategorii zespołów i solistów. W tym roku jedna z dwóch wykonywanych piosenek w tej kategorii musi być autorstwa Wojciecha Młynarskiego, przy czym piosenka ta musi spełniać jeden z następujących warunków:

  1. posiadać tekst W. Młynarskiego, a melodię innego kompozytora;
  2. posiadać tekst i melodię W. Młynarskiego,
  3. posiadać tekst lub melodię napisaną przez W. Młynarskiego wspólnie z innym twórcą.

 

Przyjedź, chodź, dołącz. W naszych górach jest ciepło, spokojnie i radośnie, a my wypełnimy je muzyką,
piosenkami Andrzeja Starca i Wojciecha Młynarskiego.

Tęsknimy. Czekamy! Zapraszamy!
„Jeszcze jeden taki zlot,
jeszcze jedna taka myśl
jest daleko gdzieś mój dom – Szałamaja DZIŚ!”

Więcej szczegółów o festiwalu na  stronach:
https://www.facebook.com/ZHPSZALAMAJA/
https://www.facebook.com/ZHPKWIDZYN/
oraz na www.kwidzynzhp.pl

Zapraszamy! 

Z harcerskim pozdrowieniem,
Czuwaj!
phm. Andrzej Delewski
Komendant Festiwalu

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl