preloder

Zapytania ofertowe

Aktualności:

”Zapytanie w trybie rozeznanie rynku nr 2/0055/17 na usługę: adaptacja pomieszczeń – harcówka w Malbork”

Zapytanie w trybie rozeznanie rynku nr 1/0055/17 na usługę: opiekun kawiarenki młodzieżowej w mieście Malbork

Rozeznanie rynku – dostawa artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl