preloder

”Zapytanie w trybie rozeznanie rynku nr 2/0055/17 na usługę: adaptacja pomieszczeń – harcówka w Malbork”

Kategorie:
Data publikacji:

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gminach sąsiednich” o numerze RPPM.06.02.02-22-0055/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych,  prowadzone jest postępowanie w trybie rozeznania rynku na zakup usługi: adaptacja pomieszczeń w Malbork.

Usługa będzie realizowane od 15 grudnia 2018 r do 28 lutego 2020 r. Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączeniu.

Na ofertę cenową czekamy na załączonym formularzu do dnia 11 grudnia 2018 r na adres: beata.matyjaszczyk@zhp.net.pl lub do siedziby Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rozeznanie rynku nr 1/0055/17 na zakup usługi – opiekun kawiarenki młodzieżowej  nr projektu RPPM.06.02.02-22-0055/17” 

 

Rozeznanie-rynku-adaptacja-pomieszczeń

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl