preloder

Zasady rekrutacji do projektu

Kategorie:
Data publikacji:

W projekcie może wziąć udział:
1) 180 osób spełniających następujące warunki:
• w chwili przystąpienie do projektu znajduje się w przedziale wiekowym 16-21 lat;
• zamieszkuje województwo pomorskie;
• chce podnieść swoją wiedzę z zakresu tworzenia polityk publicznych;
• potrafi współpracować w grupie.
2) 30 osób wspierających młodzież w działaniach partycypacyjnych, spełniających następujące warunki:
• zamieszkuje województwo pomorskie;
• chce podnieść swoją wiedzę z zakresu tworzenia polityk publicznych;
• potrafi współpracować w grupie.

Aby wziąć udział w projekcie należy:
1. Wypełnić arkusz rekrutacyjny dostępny pod linkiem: https://tiny.pl/gzmkg
2. Wraz z tutorem wypełnić Indywidualny Plan Udziału w Projekcie, określając w nim poziom swoich kompetencji, dobierając najbardziej odpowiadające formy kształcenia oraz szacując termin zakończenia udziału w projekcie.
3. Wziąć udział w wybranych formach rozwijania kompetencji, a następnie w jednodniowym warsztacie przygotowującym do
4. Wraz z grupą młodzieży przeprowadzić inicjatywę społeczną nastawioną na zaangażowanie społeczności lokalnej.

Udział w projekcie nie może być krótszy niż 3 miesiące. Rekrutacja do projektu jest ciągła i kończy się 31.09.2019. W razie pytań prosimy o kontakt z phm. Kamilą Kubistą kamila.kubista@zhp.net.pl.

 

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Betlejemskie Światło Pokoju już w Polsce

Zapytanie ofertowe nr 10/0052/2018 w trybie zasady konkurencyjności – zakwaterowanie i wyżywienie – numer projektu RPPM.06.02.02-22-0052/17

Mamy już 60 lat!

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl