preloder

Zespół Organizacyjny

Zespół Organizacyjny

Szef Zespołu
hm. Tomasz MICHAŁOWSKI
e-mail: tomasz.michalowski@zhp.net.pl, organizacja@gdanska.zhp.pl

Skład Zespołu:
Dorota RÓŻYŃSKA – szef biura Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP
e-mail: sekretariat@gdanska.zhp.pl
phm. Piotr KUBISZYN – Chorągwiany Administrator systemu Ewidencja ZHP
e-mail: ewidencja.gdanska@zhp.pl
hm. Tomasz SZYMAŃSKI – kwatermistrz Chorągwi Gdańskiej ZHP
e-mail: kwatermistrz@gdanska.zhp.pl
phm. Sławomir MILEWSKI – drużynowy Drużyny Sztandarowej Chorągwi Gdańskiej ZHP
e-mail: slawomir.milewski@zhp.net.pl
phm. Karol GRODZICKI – szef zespołu informacji Chorągwi Gdańskiej ZHP
e-mail: karol.grodzicki@zhp.net.pl
phm. Andrzej ŻMIJEWSKI – członek zespołu informacji Chorągwi Gdańskiej ZHP
e-mail: andrzej.zmijewski@zhp.net.pl

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl