preloder

Zlot 2018

Kategorie:
Data publikacji:

Nasza Chorągiew otrzymała zaszczyt bycia gospodarzem Zlotu ZHP w 2018 roku. Przez 11 dni na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej spotka się ponad 15 tysięcy osób!

Zgłoszenia kadry: tutaj

Na wydarzenie zgłaszać się mogą 10-cio osobowe (9 + pełnoletni wychowawca) zastępy metodyczne (Z*, H, HS, W).

Zgłoszenia zastępów w terminie do 20.10 przyjmuje właściwa komenda hufca. 4 zastępy zlotowe tworzą drużynę zlotową.
Potwierdzenie zgłoszenia następuje w chwili wpłaty pierwszej raty do 25.10 za ZASTĘP – 100zł/osobę (łącznie 1000zł na zastęp) na konto właściwej komendy hufca.

Wpisowe: Dodatkowa składka członkowska zadaniowa za udział w Zlocie w Chorągwi Gdańskiej ZHP została ustalona w kwocie 650,00 zł – składkę wpłacają wszyscy uczestnicy Zlotu (instruktorzy pełniący funkcje drużynowych/zastępowych również!)

W ramach DSCZ zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, materiały na podstawową pionierkę obozową (regały w namiotach, brama, zdobnictwo części wspól-nej gniazda, zaplecze sanitarne, wyprawkę drużyn zlotowych oraz wyprawkę uczestni-ka, realizację programu Zlotu.

Dojazd: Z uwagi na różną odległość poszczególnych hufców od miejsca Zlotu DSCZ nie uwzględnia kosztów dojazdu i powrotu ze Zlotu – transport w tym zakresie będą organizować hufce.

Organizacja: Drużyny zlotowe są podstawową jednostką organizacyjną liczącą 40 osób, która składa się z czterech 10-osobowych zastępów.
Zastęp to zespół 9 osób na czele którego stoi zastępowy – pełnoletni instruktor ZHP. Jeden z zastępowych pełnił będzie jednocześnie funkcję drużynowego.

Nocleg: Zakwaterowanie uczestników Zlotu zorganizowane zostanie w namiotach (zapewnia komenda Zlotu i Gniazda).

Wyżywienie: Podczas Zlotu drużyny zlotowe będą przygotowywać we własnym zakresie posiłki z artykułów zakupionych (w ramach wpisowego) w marketach zlokalizowanych na terenie Miasteczka Zlotowego.

Wyposażenie: Drużyna zlotowa zostanie wyposażona, w ramach wyprawki zlotowej, w sprzęt nie-zbędny do zorganizowania kuchni obozowej i miejsca potrzebnego do przygotowania i spożywania posiłków (sprzęty kuchenne, stoły, ławy).

Program Zlotu będzie opierał się na programie modułowym – Komenda Zlotu przygoto-wuje 6 modułów programowych, w których uczestniczyć będą wszyscy uczestnicy Zlo-tu. Każdego dnia wszyscy członkowie Gniazda Gdańskiego będą uczestniczyć w kolejnych modułach programu.

Komenda Gniazda:
Komendant phm. Michał Kozłowski e-mail: m.kozlowski@zhp.net.pl
Zastępca Komendanta ds. programowych phm. Ewa Deręgowska-Lewosz– e-mail: ewa.deregowska@zhp.net.pl,
Promocja i biuro pwd. Weronika Smagorzewska e-mail: weronika.smagorzewska@zhp.net.pl

* przewidywana liczba zuchów w gnieździe nie przekroczy 200osób.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Zgłoszenia na LII Spartakiadę

Ekologia pod żaglami – bezpłatne zajęcia

Wyspa na ludowo

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl