20 lat Pomorza w Unii Europejskiej

Kategorie:
Data publikacji:

Dziś w gościnnych progach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się konferencja „20 lat Polski w Unii Europejskiej”.

Podsumowanie dwóch dekad i prognoza na kolejne lata członkostwa Polski w UE. Na te tematy rozmawiali politycy, samorządowcy i przedsiębiorcy oraz sektor NGO.

Naszą chorągiew reprezentowała skarbniczka, harcmistrzyni Katarzyna Musyt-Łanowska. W konferencji wzięli także udział m.in. Ryszard Świlski, senator RP, przedstawicele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorska oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

W ramach wydarzenia obyły się także trzy panele dyskusyjne, poświęcone reformom i inwestycjom przewidzianym w KPO, włączeniu społecznemu w unijnych projektach oraz innowacjom i wsparciu przedsiębiorstw w kontekście transformacji energetycznej.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl