Betlejemskie Światło Pokoju zapłonie w Gdańsku

Kategorie:
Data publikacji:

Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom i władzom Gdańska odbędzie się
w środę 18 grudnia o godz. 17.00 na Długim Targu.
Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Wyjdź z cienia!
 
Hasło „Wyjdź z cienia!” rozumiane w dwóch aspektach:
„Wyjdź z cienia, pokaż dobro”, czyli zachęcenie do wyjścia z tłumu dzięki swoim dobrym uczynkom
„Wyjdź z cienia, porzuć słabości”, czyli motywacja do porzucenia swych złych nawyków, złych emocji, nałogów…

My – harcerze na przekór światu odważmy się być dobrymi. Postępujmy tak, aby nasz dobry przykład pociągał innych a dobre działania dawały radość i pomoc:
– bądźmy wzorem i przykładem dla osób, wśród których żyjemy – bądźmy dobrym uczniem, sumiennym pracownikiem, życzliwym kolegą, dobrym harcerzem…
– starajmy się jak najlepiej wykonywać postawione przed nami zadania i codzienne obowiązki
– bądźmy ofiarni i chętnie nieśmy pomoc innym 
– naszym codziennym życiem udowodnijmy, że harcerstwo kształtuje ludzi ambitnych, ale równocześnie otwartych na innych, mądrych, pełnych radości, dobroci i życzliwości
– podejmijmy trud zwalczania swoich słabości i pracy nad sobą – zadbajmy nie tylko o swój wygląd zewnętrzny, postarajmy się być piękni naszym wnętrzem i naszym życiem…

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” Mt. 5. 16

Niosąc Betlejemskie Światło Pokoju do rodzin, szkół, Kościołów, przyjaciół, instytucji … zanieśmy też radosną prawdę o Bożym Narodzeniu i świadczmy ją naszym życiem.

Historia
Światło w drogę z Betlejem ruszyło po raz pierwszy w 1986 roku, kiedy to harcerze z Austrii zorganizowali akcję wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Tradycyjnie przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Tego samego dnia trafia ono do Krakowa i Częstochowy, skąd rozprzestrzenia się po całej Polsce, aby za pomocą rąk harcerek i harcerzy dotrzeć do wszystkich, którym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światała Pokoju.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy

Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Do Wiednia Światło przybywa za pośrednictwem austriackich linii lotniczych Austrian Airlines. Na około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności hufców

Start Hufca Starogard Gdański

Hufiec ZHP Starogard Gdański rozpoczął rok harcerski biwakiem w Pelplinie, który odbył się w dniach 11-13.10.2019. Drużyny dzielnie pokonywały różnego rodzaju zadania i rywalizowały o

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl