Archiwum

UWAGA!Rozeznanie rynku zostało anulowane! UWAGA! Nastąpiła zmiana załącznika nr 1:rozeznanie rynku opiekun – obwieszczenie Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na  Opiekun/ka klubu młodzieżowego/kawiarni w placówce wsparcia dziennego w formie podwórkowej na terenie powiatu kwidzyńskiego. Pełna treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy poniżej. rozeznanie opiekun kawiarni 18.05.25 załącznik nr 1 rozeznanie opiekun kawiarni 18.05.25 załącznik nr 1 rozeznanie opiekun … Czytaj dalejAnulowano- Rozeznanie rynku Opiekun/ka klubu młodzieżowego/kawiarni -Kwidzyn

Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na usługi pedagoga w procesie wsparcia dzieci i rodziny biologicznej na terenie powiatu kwidzyńskiego. Pełna treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy poniżej. rozeznanie diagnoza pedagog kwidzyn 18.05.24 rozeznanie diagnoza pedagog kwidzyn 18.05.24 załącznik nr 1 oferta

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: WYCHOWAWCA/WYCHOWCZYNI placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w Miastku w ramach projektu „Ku gwiazdom  – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie „ o numerze RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś … Czytaj dalejOgłoszenie 2/0053/18 Wychowawca/czyni Miastko Ku Gwiazdom

UWAGA! W załączeniu wykaz zmian do zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne -obwieszczenie Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług psychologicznych świadczonych uczestnikom i uczestniczkom projektu pt. Rodzina do podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim. Szacunkowa wartość zamówienia 64 600 zł. Zapytanie podzielone jest na 3 części. Część I -Diagnoza Część II … Czytaj dalejZapytanie ofertowe na usługi psychologiczne

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: Pedagog/ Pedagożka placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w ramach projektu Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie kwidzyńskim współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług … Czytaj dalejOgłoszenie o naborze na stanowisko pedagoga w świetlicy podwórkowej w Kwidzynie

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawca/czyni placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej w ramach projektu Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie kwidzyńskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych … Czytaj dalejOgłoszenie o naborze na stanowisko Wychowawca/czyni w świetlicy podwórkowej w Kwidzynie.

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu „Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ” o numerze RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług … Czytaj dalejZAPYTANIE OFERTOWE 1/0053/18 Ku Gwiazdom Miastko/Bytów/2018 Zakup usług: Mentor

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt; „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020 Dofinansowanie projektu: 2 220 447,25 zł Partner Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w … Czytaj dalejRodzina to podstawa – Kwidzyn

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun/ka rodziny – wsparcie w rodzinie biologicznej w ramach projektu Uwierz w siebie – kompleksowe usługi społeczne wsparcia rodziny na obszarze powiatu kościerskiego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. … Czytaj dalejOferta rodziny- opiekun/opiekunka rodziny w powiecie Kościerskim

ZHP Chorągiew Gdańska ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun/ka rodziny – wsparcie w rodzinie biologicznej w ramach projektu Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie kwidzyńskim współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Przewidujemy zatrudnienie 2 osób w wymiarze ½ etatu. Miejsce pracy: powiat kwidzyński Zakres obowiązków: Rekrutacja rodzin do projektu wymagających wsparcia usługami społecznymi – uczestników i uczestniczek projektu – rodzin Współpraca z … Czytaj dalejOferta pracy – opiekun rodziny w powiecie kwidzyńskim

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl