Archiwum

Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia nr 32/0053/2019 zakup usługi: WYJAZDY KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNO- KULTURALNE Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów … Czytaj dalejZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 32/0053/2019

UWAGA! Aktualizacja pliku dotyczącego rozeznania rynku, zmieniono w treści artykuły spożywcze na artykuły papiernicze oraz okres realizacji dostawy: z na bieżąco do 31 lipca na do 4 sierpnia 2019 r. Aktualne pliki tu: W związku z planowanymi zakupami artykułów papierniczych w ramach projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” … Czytaj dalejRozeznanie Rynku-Projekt RPPM.06.02.02-22-0052/17 – Artykuły Papiernicze

W związku z planowanymi zakupami artykułów spożywczych w ramach projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen brutto podanych art.spożywczych . Szczegółowy opis znajdą Państwo tu: Ofertę należy przesłać do 31 lipca 2019 r drogą elektroniczną na adres karolina.weiner@zp.net.pl. … Czytaj dalejRozeznanie Rynku – RPPM.06.02.02-22-0052/17 – Artykuły spożywcze, żelki.

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU   nr 19/0053/2019 zakup usługi: operator administracyjno-finansowy inicjatyw młodzieżowych Zapytanie w trybie rozeznania rynku przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu … Czytaj dalejZAPYTANIE NR19/0053/2019 W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Szanowni Państwo, zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na dostawę artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych w projekcie pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” o numerze RPPM.06.02.02-22-0031/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla … Czytaj dalejRozeznanie rynku – dostawa artykułów papierniczych, plastycznych i biurowych nr projektu RPPM.06.02.02-22-0031/17

Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na operatora administracyjno-finansowego inicjatyw młodzieżowych realizowanych w powiecie kwidzyńskim. Szczegóły rozeznania oraz formularze na których należy złożyć odpowiedź znajdą Państwo poniżej:

Szanowni Państwo, W związku z planowanymi zakupami artykułów spożywczych w ramach projektu pn. „Otwieramy horyzonty! Rozwój usług społecznych na rzecz dziecka i rodziny w powiecie lęborskim poprzez uruchomienie placówki wsparcia dziennego typu podwórkowego” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o podanie cen brutto art.spożywczych . Szczegółowy opis znajdą Państwo tu: Ofertę należy przesłać … Czytaj dalejRozeznanie rynku – artykuły spożywcze – Projekt RPPM.06.02.02-22-0031/17

Zapytanie ofertowe 3/00052/2019 – wypoczynek letni – Projekt RPPM.06.02.02-22-0052/17 W związku z planowanymi wypoczynkiem letnim w ramach projektu pt. „Rodzina to podstawa- rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” dla uczestników i uczestniczek zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z zapytaniem i przesłaniem do nas oferty. Szczegółowy opis znajdą Państwo tu: Na oferty … Czytaj dalejZapytanie ofertowe 3/0052/2019

Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia na operatora administracyjno-finansowego wsparcia inicjatyw młodzieżowych Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetów 06. Integracja 06.02. … Czytaj dalejZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 31/0053/2019

ZAPYTANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU   nr 18/0053/2019 zakup: NAMIOTÓW Zapytanie w trybie rozeznania rynku przeprowadzane jest w ramach projektu Ku gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie ”  Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0053/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego … Czytaj dalejZAPYTANIE NR 18/RR/0053/2019

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl