Archiwum

Stacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny RPPM.06.02.02-22-0075/20 jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w terminie 1 grudnia 2020 do 31 marca 2023 r. Celem głównym projektu jest … Czytaj dalejStacja Starogard Gdański – usługi społeczne wsparcia rodziny

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. „Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny”, RPPM.06.02.02-22-0092/20 w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.11.2020 – 28.02.2023Dofinansowanie projektu: 4 281 995,47 zł Partnerzy Projektu:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LęborkuUl.  Czołgistów 5,84-300 Lęborkhttps://pcprlebork.pl/ … Czytaj dalejStacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko – usługi społeczne wsparcia rodziny, RPPM.06.02.02-22-0092/20

Nr projektu RPPM.06.02.02-22-0008/17 Projektu „Malbork na plus – działania społeczne”, RPPM.06.02.02-22-0008/17 jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja 06.02. Usługi Społeczne 06.02.02. Rozwój usług społecznych. Celem głównym projektu jest poprawa warunków życia, aktywizacja i włączenie rodzin z obszaru rewitalizacji poprzez … Czytaj dalejMalbork na + – działania społeczne Nr projektu RPPM.06.02.02-22-0008/17

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. „Społeczne Centrum Wsparcia Rodziny”, RPPM.06.02.02-22-0007/17 w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który został złożony przez Gminę Miejską Starogard Gdański.Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2022 roku.Dofinansowanie projektu wynosi: 2 817 278,91 … Czytaj dalejSpołeczne Centrum Wsparcia Rodziny, RPPM.06.02.02-22-0007/17 – Starogard Gdański, rewitalizacja

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl