Archiwum

Odpowiednik harcerskiego kursu kadry programowej i namiestników/kursu komendantów szczepów. Każdy cykl szkoleniowy trwa dwa pełne weekendy. Program warsztatów: • animacja społeczności lokalnej – kiedy być liderem, a kiedy animatorem • współpraca z administracją publiczną i środowiskiem lokalnym • pozyskiwanie wolontariuszy i zarządzanie nimi • pozyskiwanie partnerów do działania i środków niezbędnych do realizacji celów statutowych … Czytaj dalejWarsztaty animatorów społeczności lokalnej

Odpowiednik harcerskiego kursu kadry kształcącej. Każdy cykl szkoleniowy trwa dwa pełne weekendy. Program warsztatów: • planowanie warsztatów, w tym analiza potrzeb uczestników • prowadzenie zajęć, w tym umiejętności interpersonalne • ewaluacja • zagadnienia z zakresu aktywności obywatelskiej – jak rozmawiać z młodzieżą o historii w kontekście 100 lecia Niepodległości Polski Uczestnicy: osoby, które ukończyły 20 … Czytaj dalejWarsztaty przygotowujące do prowadzenia warsztatów dla młodzieży (trenerskie)

Autorskie warsztaty prowadzone przez specjalistów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Program warsztatów: • czym jest i jak funkcjonuje samorząd lokalny • dlaczego mamy prawo i obowiązek angażowania się w sprawy lokalne • podział kompetencji władz w samorządzie • dostęp do informacji publicznej • konsultacje społeczne – kiedy mogą, a kiedy muszą się odbyć • funkcjonowanie … Czytaj dalejWarsztaty partycypacji społecznej

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt: „Zrób to! – zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych”. Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Okres realizacji projektu: 01.05.2018 – 31.12.2019 Celem projektu jest zwiększenie wpływu osób w wieku 15-21 lat na polityki publiczne w gminach poprzez podniesienie kompetencji i wypracowaniu i … Czytaj dalejOpis projektu

W projekcie może wziąć udział: 1) 180 osób spełniających następujące warunki: • w chwili przystąpienie do projektu znajduje się w przedziale wiekowym 16-21 lat; • zamieszkuje województwo pomorskie; • chce podnieść swoją wiedzę z zakresu tworzenia polityk publicznych; • potrafi współpracować w grupie. 2) 30 osób wspierających młodzież w działaniach partycypacyjnych, spełniających następujące warunki: • zamieszkuje … Czytaj dalejZasady rekrutacji do projektu

ZGŁOSZENIA INFORMACJE O KONFERENCJI REGULAMIN O ORGANIZATORACH INFORMACJE O KONFERENCJI ORGANIZATOR: Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP „Macierzysta Akademia Kształcenia” CEL KONFERENCJI: Odnalezienie odpowiedzi na pytanie „Jak żyć, żeby osiągnąć harmonię?”  SKRÓCONY PROGRAM KONFERENCJI:  Sobota: 10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników 10.30 – 11.00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji 11.00 – 17.00 Wędrówka instruktorska „Żyć w zgodzie z harmonią” … Czytaj dalejKonferenecja harcmistrzowska „W poszukiwaniu harmonii”

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt; „Rodzina to podstawa – rozwój usług społecznych wsparcia rodziny w powiecie kwidzyńskim” w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020 Dofinansowanie projektu: 2 220 447,25 zł Partner Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w … Czytaj dalejRodzina to podstawa – Kwidzyn

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl