COVID-19: Służba w Hufcu ZHP Wejherowo

Kategorie:
Data publikacji:

Komendant Hufca ZHP Wejherowo przyczynił się do założenia grupy „Widzialna ręka – Wejherowo, Rumia, Reda”, a od 17 marca hufiec we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną Wejherowo odbiera telefony od osób potrzebujących i wspiera je w codziennych potrzebach. Harcerze roznoszą ulotki informacyjne oraz pełnią dyżury przy sąsiedzkich przyczepkach, do których mieszkańcy mogą przynieść rzeczy takie jak woda, jednorazowe długopisy, kubki, sztućce, nieotwarte kosmetyki, itp. Materiały trafiają potem do szpitala w Wejherowie.

Osoby potrzebujące mogą kontaktować się pod numerem telefonu: 533 384 494 codziennie w godzinach 8:30-18:00.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl