Dofinansowanie rozwoju usług społecznych w Województwie Pomorskim

Kategorie:
Data publikacji:

Powstaną wypożyczalnie sprzętu do rehabilitacji i inne usługi opiekuńcze dla seniorów. Dla dzieci organizowane będą podwórkowe Placówki Wsparcia Dziennego. 12 kwietnia 2018 roku podpisanych zostało kolejnych 6 umów z gminą Kobylnica oraz ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na dofinansowanie rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim.

Umowy z wnioskodawcami podpisał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 13,5 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi ponad 11 mln zł. — Miło mi powiedzieć, że Zarząd Województwa Pomorskiego starta się odblokować kolejne środki z unijnej rezerwy wykonania – powiedział marszałek Mieczysław Struk podczas podpisywania umów. — Chodzi o to, że jeśli do końca 2018 roku uda nam się wywiązać się z umowy, którą zawarliśmy z Komisją Europejską na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będziemy mogli uruchomić środki z rezerwy. Wtedy na rozwój usług społecznych, zamiast dotychczasowych 21 mln euro, będziemy mogli przeznaczyć aż 48,5 mln euro — wyjaśnił marszałek.

(…)

Pięć projektów ZHP dla rodziców i dla dzieci

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska przygotował pięć projektów, które skupią się głównie na pomocy rodzinom, dzieciom i młodzieży. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na stworzenie Centrów Pomocy Rodzinie i dzienne placówki dla najmłodszych. Chodzi przede wszystkim o wsparcie rodzin wielodzietnych i w trudnych sytuacjach życiowych Każde z zadań będzie realizowane w partnerstwie z innym podmiotem.

Projekt „Otwieramy horyzonty!” Będzie realizowany wspólnie z powiatem lęborskim, a konkretnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku. Dla rodzin z gmin: Lębork, Nowa Wieś Lęborska i Cewice powstanie podwórkowa Placówka Wsparcia Dziennego skierowana do dzieci i młodzieży. W działalność placówki mają być angażowani rodzice i innych członkowie rodziny. Będą organizowane m.in. dni otwarte dla rodzin zastępczych. Wartość projektu to 1 930 308, 00 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 1 833 792,60 zł.

Projekt „W rodzinie siła” będzie polegał na rozwoju usług społecznych w Malborku i sąsiednich gminach. Przy współpracy ze Środowiskowym Domem Pomocy w Malborku powstanie Poradnia Rodzinna, a także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci. Rodziny z gmin Malbork, Nowy Staw i Stare Pole będą mogły liczyć na pomoc w postaci grup wsparcia czy konsultacji z ekspertami. Wartość całego projektu 1 934 797,20 zł. Dofinansowanie z EFS wynosi 1 838 057,34 zł.

Projekt „Rodzina to podstawa” będzie realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie. Hufiec ZHP Kwidzyn będzie prowadzić Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci młodzieży. Obszar realizacji projektu dotyczy gmin: Kwidzyn, Prabuty, Ryjewo i Sadlinki. Wartość projektu to 2 337 312,90 zł. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to 2 200 447,25 zł.

„Ku gwiazdom” to projekt, który będzie realizowany na terenie gmin: Bytów, Miastko i Parchowo przy partnerstwie z gminą Miastko. Działania obejmą 25 rodzin i 50 dzieci oraz ich opiekunów. Podobnie jak w innych projektach ZHP utworzy Placówkę Wsparcia Dziennego, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny. Rodziny otrzymają wsparcie w postaci m.in. konsultacji z ekspertami. Wartość projektu to 1 943 542,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 846 364,92 zł.

Projekt „Uwierz w siebie” zostanie zrealizowany na terenie powiatu kościerskiego oraz w partnerstwie z nim. Wsparciem otrzymają rodziny z gmin: Dziemiany, Kościerzyna, Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa. Podobnie jak w pozostałych projektach, również w Kościerzynie powstanie Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. W ośrodku tym dzieci otrzymają pomoc pedagogiczną i psychologiczną, która ma zapobiegać i ograniczać występowanie dysfunkcji ich zachowań. Na wsparcie mogą także liczyć rodziny mające trudności w wychowaniu dzieci, rodziny wielodzietne i piecze zastępcze, a także rodzice dzieci niepełnosprawnych. Wartość projektu to 2 131 505,84 zł. Dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 wynosi 2 024 930,55 zł.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Za www.pomorskie.eu

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

XVII Mistrzostwa Pływackie

Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP.Znowu.To już XVII edycja.Ta sama lokalizacja, ci sami organizatorzy, ta sama pizza. Odgrzany kotlet? Absolutnie nie!Mimo stałych elementów w tym roku

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl