Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu Bytów

Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu Bytów

Dzień Myśli Braterskiej to wyjątkowy dzień dla każdego skauta i harcerza.

Z powodu pandemii nie mogliśmy się spotkać razem, przy wspólnym braterskim ogniu, więc obchody te były nieco inne, ale nie mniej udane. Cztery drużyny z naszego hufca, to jest 13 DH, 33DH , 43 DH i 113 GZ wzięły udział w grze terenowej poświęconej Robertowi Baden-Powellowi. Każda z drużyn zaczynała grę o innej godzinie i była podzielona na patrole. Punkty i zadania nawiązywały bezpośrednio do życia Naczelnego Skauta. Nie zabrakło też ciekawostek. Na koniec zuchy i harcerze zapoznali się z przesłaniem Bi-Pi, w którym czytamy znamienne słowa: „Starajcie się zostawić ten świat trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Z kolei 5 DH brała udział w obchodach tego święta w swojej rodzimej miejscowości, czyli w Nożynie. Miłym akcentem były przypinki rozdawane uczestnikom gry, wykonane przez zastęp żeński z 43 oraz listy napisane przez 5 DH.

Grę terenową zorganizowali i obstawili harcerze z 13DH – dziękujemy!