Harcerska Akcja Letnia 2016

Kategorie:
Data publikacji:

I. Dokumenty Państwowe:

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmianie przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami

Materiał szkoleniowy opracowany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

Instrukcja rejestracji wypoczynku przez organizatora

II. Dokumenty Związkowe:

Informacje Głównej Kwatery ZHP o zmianie przepisów państwowych dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży.

Instrukcja HALiZ 

Karta kwalifikacyjna do pobrania.

Pozostałe dokumenty dostępne są pod adresem www.haliz.zhp.pl

III. Dokumenty Chorągwiane:

Komunikat Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej z dnia 16 maja 2016 r. Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP obowiązujący w okresie wakacji letnich w 2016 r.

Lista dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia form wypoczynku.

Wzór planu pracy HALiZ

Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia wypoczynku (obozu lub kolonii).

IV. Zatwierdzanie wypoczynku w Komendzie Chorągwi Gdańskiej:

Możliwe jest wyłącznie elektroniczne zatwierdzanie form wypoczynku:

1. Przygotowujemy potrzebną dokumentację i umieszczamy w systemie zgłaszania HALiZ (instrukcja dostępna tutaj). 

2. Zgłaszamy do zatwierdzenia dokumenty minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obozu.

3. Następnie po elektronicznym zatwierdzeniu przez upoważnioną osobę przesyłamy do sekretariatu Chorągwi Gdańskiej ZHP wydrukowane (dwa egzemplarze) i podpisane przez odpowiednie osoby:

– Raport przedobozowy,

– Plan finansowy.

4. Otrzymane dokumenty podpisuje osoba upoważniona i odsyłamy (Wasze egzemplarze).


V. Dokumenty finansowe:

 1. Oświadczenie pracownika/zleceniobiorcy 2016 r.
 2. Kalkulator zleceń (nie dotyczy umów ryczałtowych do kwoty 200,00 zł włącznie)
 3. Ksiazka finansowa obozu
 4. Ksiazka finansowa obozu –  strona tytułowa
 5. Rachunek kosztów podróży – komunikacja zbiorowa (bilety)
 6. Rachunek kosztów podróży – samochód (kilometrówka)
 7. Ewidencja przebiegu pojazdu
 8. Faktura VAT RR – dotyczy zakupu owoców i warzyw od rolników ryczałtowych
 9. Dokumentacja magazynu żywnościowego – dotyczy obozów, stanic i baz harcerskich, które prowadzą samodzielnie żywienie dla minimum 50 osób dziennie choćby raz w trakcie trwania tej formy HALiZ
 10. Sprawozdanie finansowe obozu
 11. Wzór opisu faktur rozliczanych w ramach dotacji
 12. Oświadczenie – zobowiązanie
 13. Wycena do umów wolontariackich
 14. Protokół przyjęcia zakupionego sprzętu na stan hufca
 15. Protokół wydania, wypożyczenia, zwrotu sprzętu obozowego
 16. Protokół zdawczo-odbiorczętu przekazania sprzętu między turnusami
 17. Protokół kradzieży
 18. Protokół zniszczenia

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności

Skarpetki dla Świętego Mikołaja!

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę nowych skarpetek  dla osób potrzebujących. Skarpetki przekażemy do Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne „Prometeusz”. Gdyby każda osoba z Chorągwi Gdańskiej przyniosła jedną

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl