Komisja Stopni Instruktorskich

Zachęcamy do kontaktu z Nami każdego kto napotkał trudności w realizacji swojej prób.

Komisja spotyka się w każdą drugą środę miesiąca od 17:45 w Domu Harcerza w Gdańsku.

Preferujemy spotkania osobiste. Jednak mając na uwadze względy bezpieczeństwa  organizujemy również spotkania on-line. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do wiceprzewodniczącej, hm. Anny Stępkowskiej, anna.stepkowska@zhp.net.pl, na co najmniej tydzień przed terminem spotkania.

W miarę potrzeby Komisja spotyka się także w innych miejscach, np. dla chętnych z hufców bardziej oddalonych od Gdańska. Jeśli zbierze się kilkoro kandydatów (najlepiej troje lub więcej, ale w razie awarii pojedziemy i dla dwojga), prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu i miejsca.

plan najbliższego posiedzenia – październik 2021 r.

terminy spotkań w 2021 roku

przed wizytą na ChKSI prosimy zapoznać się z poniższymi podpowiedziami:
pytania i odpowiedzi: jak układać, otwierać, realizować i zamykać próby?

ChKSI prowadzi obecnie:
    8 prób przewodnikowskich
   30 prób podharcmistrzowskich
   59 prób harcmistrzowskich
wykaz otwartych prób (stan na 2020-04-30)

dokumenty

obowiązujący System Stopni Instruktorskich (2016 r.)

Hufcowe KSI

uprawnienia hufcowych KSI

pytania i odpowiedzi – działanie KSI

informacje o ChKSI

skład Komisji

regulamin ChKSI (2017 r.)