KU GWIAZDOM

Kategorie:
Data publikacji:

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. „Ku Gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie” w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 29.02.2020
Dofinansowanie projektu: 1.846.364,92 zł

Partner Projektu:
Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko
sekretariat@um.miastko.pl
Projekt zapewnia kompleksowe wspieranie rodziny z terenu powiatu bytowskiego. W projekcie realizowane są działania na rzecz dzieci (7-11 lat) i młodzieży (12-20 lat), wsparciem zostanie objętych 50 rodzin i 100 dzieci i młodzieży. Projekt zakłada animację środowiskową, socjoterapię, rozwój kompetencji kluczowych, konsultacji ze specjalistami, a także włączanie do działań dorosłych .W ramach działań planowane jest powstanie Placówka Wsparcia Dziennego w formie prac podwórkowej w Miastku i Bytowie prowadzonej przez Hufiec ZHP Miastko i Hufiec ZHP Bytów. Wsparcie dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu jest zaplanowane na podstawie Indywidualnego Programu Rozwoju opracowanego przez specjalistów na etapie rekrutacji uczestników.

Kontakt:

Monika Deja – Hufiec ZHP Bytów

Aleksandra Sikorska – Hufiec ZHP Miastko

Katarzyna Gonia – Chorągiew Gdańska ZHP

    

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl