KU GWIAZDOM

Kategorie:
Data publikacji:

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska realizuje projekt partnerski pt. „Ku Gwiazdom – aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie” w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 – 29.02.2020
Dofinansowanie projektu: 1.846.364,92 zł

Partner Projektu:
Gmina Miastko
ul. Grunwaldzka 1
77-200 Miastko
sekretariat@um.miastko.pl
Projekt zapewnia kompleksowe wspieranie rodziny z terenu powiatu bytowskiego. W projekcie realizowane są działania na rzecz dzieci (7-11 lat) i młodzieży (12-20 lat), wsparciem zostanie objętych 50 rodzin i 100 dzieci i młodzieży. Projekt zakłada animację środowiskową, socjoterapię, rozwój kompetencji kluczowych, konsultacji ze specjalistami, a także włączanie do działań dorosłych .W ramach działań planowane jest powstanie Placówka Wsparcia Dziennego w formie prac podwórkowej w Miastku i Bytowie prowadzonej przez Hufiec ZHP Miastko i Hufiec ZHP Bytów. Wsparcie dla każdego uczestnika i uczestniczki projektu jest zaplanowane na podstawie Indywidualnego Programu Rozwoju opracowanego przez specjalistów na etapie rekrutacji uczestników.

Kontakt:

Monika Deja – Hufiec ZHP Bytów

Aleksandra Sikorska – Hufiec ZHP Miastko

Katarzyna Gonia – Chorągiew Gdańska ZHP

    

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

XVII Mistrzostwa Pływackie

Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP.Znowu.To już XVII edycja.Ta sama lokalizacja, ci sami organizatorzy, ta sama pizza. Odgrzany kotlet? Absolutnie nie!Mimo stałych elementów w tym roku

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl