Macierzysta Akademia Kształcenia

Szkoła Instruktorska Chorągwi Gdańskiej ZHP

Zobacz nadchodzące formy kształcenia

Zobacz szczegóły klikają przycisk poniżej
Zobacz!

M a c i e r z y s t y – to taki, od którego coś bierze początek. To również taki, z którym ktoś związany jest urodzeniem, przynależnością, pocho-dzeniem. I takie jest właśnie jedno z podstawowych założeń naszej AKADEMII. Staramy się, by to, co dajemy było niepowtarzalne, dające nowy początek służby. Tym samym instruktorzy poznają się we własnym, macierzystym, chorą-gwianym środowisku, w chorągwianej rodzinie instruktorskiej – chcą ze sobą współpracować.

A k a d e m i a – to filozoficzna szkoła założona przez Platona w gaju Akademosa     (IV w. p.n.e.), w Atenach. Stworzyliśmy taką właśnie szkołę, skupiającą wielu wspaniałych specjalistów i wybitnych, doświadczonych instruktorów. Należą do niej również osoby spoza harcerstwa. Jakże wspaniale w codziennej dzia-łalności Akademii sprawdzają się cechy metody harcerskiej: wzajemność oddziaływań, pozytywność, dobrowolność, indywidualność… Akademia skupia instruktorów z różnych krańców i hufców naszej Chorągwi. Mimo to znajdu-jemy wspólny język, zaczynamy zwyczajnie rozmawiać co niejednokrotnie prowadzi do zawiązywania przyjaźni, do współpracy, do wspólnego działania…

K s z t a ł c i ć – to dawać komu pewien zasób wiedzy, wiadomości, to rozwi-janie i doskonalenie: umysłu, woli, charakteru… Tylko nieustanne, nieprze-rwane kształcenie może dać w przyszłości pożądany efekt. Po wielu latach stale organizowanych kursów drużynowych, kursów instruktorskich – możemy pochwalić się już niewielkimi, ledwie zauważalnymi efektami. Dewiza musi być jedna, a my chcemy się jej trzymać: wytrwałość i stale zmieniany styl pracy, by nie popaść w rutynę! Wiele zależy oczywiście od samych członków Akademii poddających się pewnego rodzaju procesowi – jak na razie to wspaniali, młodzi ludzie, których wiara i optymizm są dodatkową motywacją do rozwijania dzia-łalności Akademii. Znakiem – symbolem Macierzystej Akademii Kształcenia jest czerwony MAK. Czy potraficie odgadnąć bogactwo tego symbolu?

Aktualne Formy Kształcenia

Zapraszamy na Kurs Kadry Kształcącej

Ostatni złaz kursu przewodnikowskiego w Hufcu Ziemi Słupskiej

Ostatni złaz kursu podharcmistrzowskiego „Inspiracja” i konferencja instruktorska „Życie na minuty”

Kadra Szkoły

mak@gdanska.zhp.pl

Komendantka
hm. Mariola Mazerska ZOKK
hm. Patrycja Błoch SOKK
Zastępczyni Komendantki
hm. Monika Michna ZOKK
hm. Anna Stępkowska SOKK
Zastępca Komendantki
hm. Łukasz Kochowski ZOKK
phm. Tomasz Papaj SOKK

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl