Mieczysław Preis

Kategorie:
Data publikacji:
hm. Mieczysław Preis (1930-2001) – komendant Gdańskiej i Lubuskiej Chorągwi ZHP.
 
Urodził się w 24.01.1930 r. w Toruniu. Ojciec Jan (1897-1959)  był maszynistą kolejowym, mama Władysława (1985-1967) z domu Szczepanowska prowadziła dom i wychowywała dzieci. Posiadał starszą siostrę Janinę Piotrowską (1925-1960) nauczycielkę. Jako uczeń Szkoły Podstawowej w Toruniu, we wrześniu 1938 r. wstąpił do Drużyny Zuchowej im. St. Tarkowskiego.  Po rocznej pracy w drużynie , II wojna światowa przerwała przygodę w gromadzie zuchowej. Niemniej ta pierwsza w jego życiu drużyna, dobrze metodycznie prowadzona, wywarła silne wrażenie na młodym Mietku,  że „Zuchem” pozostał do końca życia. Ta specjalność  instruktorska była mu najbliższa i w niej znajdował później satysfakcje w harcerskiej służbie. Zawsze miał wiele ciekawych i twórczych pomysłów , którymi zarażał najbliższe otoczenie. Jego powszechne zainteresowania kulturą i sztuką w dorosłym życiu, wypływało niewątpliwie,  z fascynacji i doświadczeń programowych ruchu zuchowego.
 
Zaraz po wyzwoleniu Torunia, 20 .03.1945 r. wstąpił do 6 Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, a dwa tygodnie później pełnił równolegle obowiązki drużynowego Nadwiślańskiej Drużyny Zuchów. 2 listopada 1945 r. złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał krzyż harcerski. W styczniu 1947 r. ukończył w Warszawie kurs podharcmistrzowski ze specjalnością zuchową. Jesienią tego roku ojciec Mieczysława otrzymał pracę w Dyrekcji Okręgu PKP  w Gdańsku i cała rodzina przeprowadziła się z Torunia do Gdańska – Oliwy. Naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Oliwie, gdzie zaraz wstąpił do drużyny harcerskiej działającej przy tej szkole. Ale podobnie jak w Toruniu, równolegle z pracą harcerską, prowadził II Drużynę Zuchów im. Zawiszy Czarnego w Hufcu Oliwa. Szybko awansował na funkcję  zastępcy namiestnika, a następnie namiestnika Zuchów w swoim hufcu. W lutym 1949 r. zdobył stopień Harcerza Rzeczypospolitej, a dwa miesiące później otrzymał nominację na stopień podharcmistrza. 1.04.1949 został mianowany zastępcą inspektora WF w składzie nowej połączonej Komendy Chorągwi Morskiej Harcerstwa.
 
Po maturze, w latach 1950 -1954 studiował farmację w Gdańskiej Akademii Medycznej. Dyplom magistra farmacji otrzymał w listopadzie 1954 r. W czasie studiów był działaczem organizacji studenckich, śpiewał w Chórze Akademickim. Był przewodniczącym Komitetu Uczelnianego ZSP w Akademii Medycznej oraz przewodniczącym Komisji Okręgowej ZSP w Gdańsku. Na ostatnim roku studiów pracował jako zastępca asystenta Zakładu Mikrobiologii w swojej uczelni, a po skończeniu studiów jako asystent tego Zakładu Mikrobiologii do jesieni 1957 r.
 
W latach 1957-1968 był nauczycielem kontraktowym, uczył chemii  w Technikum Ekonomicznym w Sopocie i Technikum Przemysłu Spożywczego w Gdańsku. Jednocześnie pełnił kierownicze funkcje w Komendzie Gdańskiej Chorągwi. W latach 1957 – 1958 był kierownikiem Wydziału Zuchów. W 1958 r otrzymał stopień harcmistrza. W latach 1958 – 1962 był zastępcą komendanta Gdańskiej Chorągwi. Naczelniczka ZHP Zofia Zakrzewska w roku 1960  powierzyła mu na pół roku obowiązki komendanta Chorągwi Lubuskiej w Zielonej Górze. W tym czasie uporządkował sprawy organizacyjne i przygotował następcę na funkcję komendanta Chorągwi, po czym powrócił do pracy w Chorągwi Gdańskiej. W latach 1958 – 1960 pełnił także funkcję zastępcy komendanta Centralnej Szkoły Instruktorów Zuchowych w Cieplicach. W listopadzie 1962 r. został wybrany komendantem Chorągwi Gdańskiej i pełnił tą funkcję do kwietnia 1969 r. Od 1948  do 1973 r. prowadził wiele obozów kursów i konferencji instruktorskich. Na zaproszenie organizacji The Woodcraft Folk prowadził obóz harcerski w Anglii w 1968 r. Był delegatem na II, III, i IV Zjazd ZHP oraz członkiem Rady Naczelnej w latach 1959 – 1973. Był żeglarzem, posiadał stopień sternika jachtowego i motorowodnego.
 
W latach 1968 -1970 był dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Gdańsku Oliwie, którego był absolwentem. Następnie przeszedł do pracy w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki. Po 5 latach pracy w administracji państwowej przeszedł do Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania  Filmów w Gdańsku na stanowisko zastępcy dyrektora. W 1979 r. został dyrektorem Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie i do 1985 r. był m.in. organizatorem Międzynarodowych Festiwali Piosenki w Operze Leśnej w Sopocie. W 1981 r ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie  „Wiedza o teatrze, filmie i telewizji”.  W latach 1985 – 1986 był kierownikiem Spółdzielczej Galerii Sztuki Galeria 85 w Gdańsku, a następnie przez 10 lat był właścicielem i dyrektorem Gdańskiej Oficyny Sztuki Galeria u Literatów w Gdańsku. W latach 1996 – 2001 jako właściciel galerii i marszand prowadził galerię sztuki w Centrum Gdyni. Był popularyzatorem sztuki, organizatorem wielu wystaw artystycznych w Trójmieście oraz w Niemczech.
 
Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół  Sztuki  w latach 1972 – 2001, pełnił  m.in.: funkcję prezesa Zarządu GTPS. Od 1979 r. należał do  Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej, pełnił tam funkcję prezesa Zarządu Głównego i przewodniczącego Rady Działaczy Kultury Morskiej. Z troski o biedne i zaniedbane dzieci wstąpił w 1991 r. do Stowarzyszenie  KIWANIS INTERNATIONAL Polska, był założycielem i prezesem Oddziału tej organizacji w Gdańsku, a w latach 1998 – 1999 koordynatorem KIWANIS obszaru Polska.
 
W 1967r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Purzycką – Preis (26.09.1930), prof. dr hab. Biochemii Akademii Medycznej w Gdańsku. Miał córkę Agnieszkę mgr inż. elektroniki, absolwentkę Politechniki Gdańskiej, żeglarkę, instruktorkę w stopniu phm.
 
Był odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Order Odrodzenia Polski (1975), Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.
Zmarł po krótkiej chorobie 16 maja 2001 r., spoczywa na cmentarzu katolickim w Gdańsku – Oliwie.
 
– S. Puchała „Poczet Harcmistrzyń i Harcmistrzów” t.II S 360,  Z. Kuligowski, B. Radys „Harcerstwo Gdańskie 1945-1973”, arch. rodzinne, informacje córki Agnieszki Preis oraz prof. dr hab. Wojciecha Majewskiego, drużynowego i przyjaciela M. Preisa od lat licealnych. 
 
hm. Bogdan Radys
Autor noty biograficznej

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności

Skarpetki dla Świętego Mikołaja!

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę nowych skarpetek  dla osób potrzebujących. Skarpetki przekażemy do Stowarzyszenie Opiekuńczo- Resocjalizacyjne „Prometeusz”. Gdyby każda osoba z Chorągwi Gdańskiej przyniosła jedną

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl