O nich nie zapominamy

Zasłużeni instruktorzy Chorągwi Gdańskich ZHP uhonorowani tabliczkami epitafijnymi w Mauzoleum Pamięci Harcerstwa w Skulsku

Lp. Nazwisko Imię Stopień Ważniejsze funkcje harcerskie Lata życia Fundator Rok Biografia
1 Adamcio Leopold hm. Komendant Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy (1937)
Komendant Chorągwi Wołyńskiej „Szarych Szeregów” (1939)
Zastępca Komendanta Polski Wschodniej Szarych Szeregów
Instruktor ZHP w Gdyni (od 1950)
1904-1978 HKS
Gdynia
2010  
2 Antoniewicz Henryk hm. Instruktor Hufca ZHP Gdynia
Członek HKS „Korzenie” i HKS „Strażnica” w Gdyni
1934-2007 HKS
Korzenie
2008  
3 Bilińska Janina hm. Członkini Pogotowia Harcerek w Gdyni (1938-1939),
Łączniczka AK (1945-1949)
Instruktorka Hufca Gdynia, kierowniczka HSI, członkini HKS”Bryza” (po 1956)
1921-2005 HKS
Gdynia
2009  
4 Bilska Alina hm. Instruktorka Hufca ZHP w Malborku (od 1957)
Członkini Komendy Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście (1965-1974)
1933-2010 HKS
Korzenie
2011  
5 Bilski Ryszard hm. Komendant Hufca ZHP Malbork (1959-1961)
Zastępca Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP (1961-1968)
Komendant Centrum Wychowania Morskiego GK ZHP w Gdyni (1969-1972)
1928-2005 HKS
Korzenie
2011 Czytaj więcej…
6 Bonkowicz-Sittauer Marta hm. Komendantka Hufca Drużyn Żeńskich we Lwowie ok. 1920r
Członkini AK we Lwowie (1939-1945)
Komendantka Chorągwi Wołyńskiej (1935-1939)
Instruktorka Hufca ZHP Elbląg (1947-1949) i GK ZHP (1957-1970)
1896-1986 HKS
Korzenie
2008  
7 Bublewski Witold hm. Inicjator zakupu szkunera „Zawisza Czarny” (1934r)
Kierownik Wydziału Drużyn Żeglarskich w GK Harcerzy (1931-1939)
Członek Rady Programowej Szarych Szeregów (1939-1945)
Komendant Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego ZHP w Gdyni (1959-1969)
1904-2007 HKS
Korzenie
2008 Czytaj więcej…
8 Cieślawski Piotr hm. Komendant Gdańsk-Morskiej Chorągwi Harcerzy (1946-1947)
Kierownik Wydziału Zuchów Komendy Chorągwi Harcerstwa w Gdańsku (1949-1957)
Komendant HKS „Strażnica” w Gdyni (1986-2002)
Popularyzator wiedzy o gdyńskich harcerzach w czasie wojny i okupacji
Kawaler „Orderu Uśmiechu”
1913-2002 HKS
Gdynia
2005 Czytaj więcej…
9 Cylkowski Lucjan hm. Hufcowy III Hufca Gdynia-Śródmieście(1930-1938)
Komendant Wojennego Pogotowia Harcerzy (1939)
Komendant Gdyńskiego Hufca „Szarych Szeregów”
1907-1944 HKS
Korzenie
2006 Czytaj więcej…
10 Delong Teodor hm. Hufcowy VI Hufca w Morskim Rejonie Harcerzy w Gdyni (1938-1939)
Komendant Gdańsko-Morskiej Chorągwi Harcerzy (1948-1949) i Morskiej Chorągwi Harcerstwa (1948-1949)
Założyciel i pierwszy komendant HKS „Korzenie” (1976-1984)
1911-1992 HKS
Korzenie
2006 Czytaj więcej…
11 Domańska Bożena hm. Komendantka Poznańskiej Chorągwi Żeńskiej ZHP (1924-1925)
Kierowniczka punktem Rady Głównej Opiekuńczej w Warszawie (1940-1945)
Komendantka Hufca Harcerek w Sopocie (1948-1949)
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi Gdańskiej (1964-1970)
1903-1985 HKS
Korzenie
2016 Czytaj więcej…
12 Drzewska-Cichońska Maria hm. Komendantka Hufca Harcerek w Brodnicy (1926-1939)
Organizatorka tajnego nauczania (1939-1945)
Komendantka Morskiej Chorągwi Harcerek w Gdańsku (1948-1949)
Członkini Komendy Dolnośląskiej Chorągwi ZHP (1957-1959)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdanskiej ZHP (od 1977)
1904-2002 HKS
Korzenie
2006  
13 Dunin – Szpotański Mirosław hm. Zastępca komendanta i kierownik referatu harcerzy Komendy Hufca Harcerzy w Gdyni (1957-1958)
Instruktor Centrum Wychowania Morskiego i Wodnego ZHP w Gdyni
Komendant HKS „Strażnica” w Gdyni (2002-2003)
1927-2003 HKS
Gdynia
2009  
14 Fortuńska-Dias Jadwiga hm. Drużynowa XII DH i GZ w Pruszczu w Gdańskiej Chorągwi Harcerek (1936-1938)
Przyboczna w 7 PDH w Tczewie w Gdańskiej Chorągwi Harcerek (1938-1939)
Komendantka Hufca Harcerek w Tczewie (1945-1949)
Kwatermistrzynu Hufca Harcerek w Gdyni (1957-1958)
1917-1981 HKS
Gdynia
2001  
15 Frąckowiak Irena hm. Drużynowa w gdyńskim Hufcu Morskiej Chorągwi Harcerek (1945-1949)
Komendantka Hufca Harcerek w Gdyni (1959-1970)
Wiceprzewodnicząca KSI Chorągwi Gdańskiej ZHP
1924-2010 HKS
Gdynia
2011  
16 Frąckowiak Lidia phm. Działaczka w konspiracyjnym Pogotowiu Harcerek (1939-1945)
Instruktorka Hufca Gdynia (od 1956)
1927-1988 HKS
Gdynia
2016  
17 Galińska Aleksandra hm. Drużynowa harcerek w Lubawie w Chorągwi Pomorskiej (1936-1939)
Namiestniczka zuchowa i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca Gdynia (1959-1965)
Członkini HKS w Gdańsku i Gdyni (po 1981)
1912-1999 HKS
Gdynia
2008  
18 Górecki Marian ks. Kapelan Harcerstwa w Nowym Porcie i polskiej Składnicy Wojskowej na Westerplatte 1903-1940 HKS
Korzenie
2005  
19 Górzewski Jan hm. Żołnierz II Armii WP  
Kierownik Wydziału Finansowo-Gospodarczego Chorągwi Gdańskiej (1957-1974)
Członek Chorągwianej Komisji Rewizyjnej (1980-1984)
1927-2016 HKS
Korzenie
2018 Czytaj więcej…
20 Grzesiak „Czarny” Józef hm. Drużynowy „Czarnej Trzynastki” wileńskiej (1921-1939)
Komendant Wileńskiej Chorągwi Harcerzy (1926-1933 i 1935-1936)
Członek Rady Naczelnej i Głównej Kwatery Harcerzy (1929-1933 i 1936-1939)
Komendant Wileńskiej Chorągwi „Szarych Szeregów” (1939-1945)
Członek Rady Naczelnej i GK ZHP (1956-1959)
Komendant Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa (1957-1958)
1900-1975 HKS
Korzenie
2005  
21 Gut Helena hm. Uczestniczka Pogotowia Harcerek i sanitariuszka (1939-1945)
Instruktorka Chorągwi Gdańskiej (od 1957)
Zastępczyni Komendantki Hufca Harcerek Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa (1957-1959)
1916-2006 HKS
Korzenie
2007  
22 Hawliczek Henryk hm. Komendant Hufca Harcerstwa w Kwidzynie (1960-1962)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi Elbląskiej ZHP (1981-1985)
1927-2009 HKS
Korzenie
2014  
23 Helt Anna hm. Instruktorka Łódzkiej Chorągwi Harcerek (1935-1937) i (1945-1957)
Komendantka Hufca Harcerstwa w Sopocie (1958-1959)
Kierownicza Wydziału Obozów Komendy Chorągwi ZHP w Gdańsku (1961-1963)
1915-2005 HKS
Korzenie
2007  
24 Herbst-Kirkor Elżbieta hm. Instruktorka Hufca Harcerek w Sopocie i Gdyni
Kierowniczka Referatu Drużyn Mlodzych Hufca Harcerek w Gdyni (1959)
Patronka edycji Chorągwianegi biueltynu Informacyjnego „Harcerskie Echa” (1960-1962)
1931-1996 HKS
Gdynia
2011  
25 Hrabowska Maria hm. Komendantka Hufca Harcerek Gdańsk-Śródmieście (1959-1960)
Przewodnicząca Naczelnego Sądu Harcerskiego (1990-1993)
Wiceprzewodnicząca (1993-1996) i Przewodnicząca ZHP (1996-2001)
1936-2008 HKS
Korzenie
2009 Czytaj więcej…
26 Imberowicz Zygmunt hm. Członek Szarych Szeregów i AK (1939-1945)
Drużynowy 1 DH im. Bolesława Chrobrego w Kłecku (1945-1948)
Instruktor Chorągwi Lubuskiej ZHP (od 1957), a następnie Gdańskiej ZHP
1929-1998 HKS
Korzenie
2005  
27 Janikowski Henryk hm. Drużynowy 10 Drużyny Skautów Wodnych w Gdyńskim Hufcu Harcerzy (1938-1939)
Członek Szarych Szeregów i Tajnego Hufca Harcerzy (1939-1945)
Komendant I Hufca Morskiego w gdyńskim Rejonie ZHP
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (lata 80.)
1921-2015 HKS
Korzenie
2017  
28 Jasiński Czesław hm. Komendant Hufca Harcerzy w Łunińsku w Poleskiej Chorągwi Harcerzy (1936-1939)
Komendant Hufca Harcerzy w Ostrołęce (1945-1950)
Instruktor Chorągwi Gdańskiej (od 1961 r.)
1908-1984 HKS
Korzenie
2007  
29 Kalkowski Alfred phm. Instruktor 3 DH Łączności w Hufcu Gdańsk-Śródmieście (lata 60.)
Instruktor Harcerskiego Klubu Łączności
Członek Komisji Historycznej Chorągwi Gdanskiej ZHP
1942-2013 HKS
Korzenie
2014  
30 Kamma Franciszek hm. Instruktor w III Hufcu Gdańskiej Chorągwi
Instruktor w Hufcach Gdańsk-Śródmieście i Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa (1971-1977)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP
1921-2014 HKS
Korzenie
2016  
31 Karwacki Ryszard hm.

Instruktor Hufca Gdańsk-Śródmieście (od 1967)
Organizator obozów wodnych i szkoleń żeglarskich dla Chorągwi Gdańskiej
Członek harcerskiego jachklubu „Wodnik” i Harcerskiego oddziału WOPR

1947-2011 Komisja
Historyczna
Chorągwi
Gdańskiej
2018  
32 Katzer Stanisław hm. Drużynowy 24 DH im. B. Chrobregow Krakowie (1933-1937)
Komendant hufca Harcerzy w Aleksandrowie Kujawskim (1945)
Instruktor Hufca ZHP Gdynia od 1957r
Działał w Radzie Programowej CWM GK ZHP w Gdyni (1961-1980)
1917-1998 HKS
Korzenie
2007  
33 Komorowski Bronisław ks. Kapelan Harcerstwa i działacz Koła Przyjaciół Harcerstwa w Gdańskim Wrzeszczu (do 1939) 1899-1940 HKS
Korzenie
2005  
34 Konieczna Irena hm. Członkini Komendy Chorągwi Poznańskiej Harcerek (1928-1930)
Instruktorka Hufca Harcerek w Inowrocławiu (1935-1939)
Założycielka Tajnej Drużyny Szarych Szeregów „Las”
Kierowniczka Referatu Zdrowia (1957-1958) w Komendach Chorągwi Morskich ZHP
Kierowniczka Referatu Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” Gdańskiej Komendy Chorągwi ZHP (1958-1970)
1905-1993 HKS
Korzenie
2006  
35 Konopczyński Jerzy hm. Członek ZHP od 1934r, żołnierz ZWZ/AK.
Instruktor w Wydziale Wychowania Wodnego Komendy Chorągwi Gdańskiej ZHP (lata 50)
Komandor Harcerskiego Jachtklubu „Wodnik” przy Komendzie Chorągwi Gdańskiej ZHP (lata 60)
1921-2014 HKS
Korzenie
2017  
36 Koturbasz Roman hm. Komendant Gdańskiej Chorągwi ZHP (1990-1991)
Członek GK ZHP (1991)
1947-2015 Komisja
Historyczna
Chorągwi
Gdańskiej
2019 Czytaj więcej…
37 Kręcki Franciszek dz.h. Współtwórca harcerstwa polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku (1935-1939)
Przewodniczący Okręgu ZHP w Gdańsku oraz Koła Przyjaciół Harcerstwa (do 1939)
1883-1940 HKS
Korzenie
2005 Czytaj więcej…
38 Królikowska Romualda hm. Komendantka Hufca Harcerek w Wejherowie (1926-1929)
Członkini Komendy Pomorskiej Chorągwi Harcerek (1927-1929)
Komendantka Hufca Harcerek w Gdyni (1934-1936)
Hufcowa II Hufca w Morskim Środowisku Harcerek (1937-1938)
Instruktorka Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek (po 1945)
1904-1994 HKS
Gdynia
2010  
39 Krynicka Maria hm. Komendantka Żeńskiego Obwodu Przemyskiego (potem Hufca Harcerek Przemyśl)
Komendantka Chorągwi Lwowskiej (1921-1923) oraz (1925-1928)
Naczelniczka Harcerek (1937-1945)
Kierowniczka Wydziały Kształcenia Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa (lata 50.i 60)
1896-1978 HKS
Korzenie
2006 Czytaj więcej…
40 Krzyśkowowa Katarzyna hm. Komendantka Hufca w Biłgoraju (1933-1935 i 1938-1939)
Komendantka Hufca Szarych Szeregów (1939-1945)
Komendantka Hufca Elbląg (1947-1949)
1904-1952 HKS
Korzenie
2008  
41 Kuderski Tadeusz hm. Komendant Wojennego Pogotowia Harcerzy we Włocławku (1939)
Zastępca komendanta hufca ZHP w Lubece (po 1945r)
Działacz Ruchu Przyjaciół Harcerstwa w Gdańsku (1957-1978)
1916-1984 HKS
Korzenie
2008  
42 Liczmański Alf hm. Komendant I Gdańskiego Hufca Harczerzy (1934)
Komendant Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (1935-1939)
Organizator Ochotniczego Oddziału Wojskowego Harcerzy Gdańskich w Gdyni (1939)
1904-1940 HKS
Korzenie
2005 Czytaj więcej…
43 Luśniak Jadwiga hm. Komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek (1932-1945)
Komendantka chorągwianego Pogotowia Harcerek (1939)
Instruktorka Morskiej Chorągwi Harcerstwa i Morskiej Chorągwi Harcerek (1949)
Zastępczyni komendanta Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa (1957-1958)
1898-1988 HKS
Korzenie
2008  
44 Machutta Jan hm. Druzynowy gromad zuchowych w Czersku i Chodzieży (do 1939)
Uczestnik kampani wrześniowej (1939)
Komendant Hufca ZHP w Kwidzynie (1949-1950,1957-1960,1971)
1911-1990 HKS
Korzenie
2014 Czytaj więcej…
45 Majewski Konrad hm. Harcerz Wolnego Miasta Gdańska od 1930r
Członek Wojennego Pogotowia Harcerzy (1939)
Instruktor Hufca Harcerzy w Sopocie (do 1949)
Instruktor Hufca Gdańsk-Śródmieście (od 1957)
Komendant Hufca Gdańsk-Śródmieście (1960-1961)
1923-2003 HKS
Korzenie
2005  
46 Majrowski Ryszard phm. Drużynowy 3 Drużyny Harcerskiej Łączności w Hufcu Gdańsk-Śródmieście (1968-1969) 1950-2007 HKS
Korzenie
2018  
47 Malinowska Urszula phm.   1942-2017 HKS
Gdynia
2019  
48 Masiak Małgorzata phm. Komendantka Hufca Harcerek w Starogardzie (1936-1939) i (1945-1949)
Członkini Rady Naczelwnej TOW „Gryf Pomorski” (1939-1945)
Członkini Komendy Chorągwi Gdańskiej Harcerstwa (1957-1958)
1911-1986 HKS
Korzenie
2007  
49 Matynia Józef hm. Przyboczny 108 DH wPłocku (1935)
Działacz w harcerskiej konspiracji
Instruktor Chorągwi Wielkopolskiej (po 1945)
Instruktor Chorągwi Gdańskiej, Członek Komusji Historycznej (od 1956)
1919-2012 HKS
Korzenie
2014  
50 Matysik Edmund hm. Żołnierz AK
Komendant III Hufca Harcerzy Poznań-Górczyn (1947-1947)
Zastępca Komendanta Hufca Gdynia (1959-1960)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od lat 70.)
1913-2005 HKS
Korzenie
2008  
51 Michalska Anna phm. Pracownica, harcerka szpitala polowego dla żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej we Włocławku
Komendantka Chorągwi Harcerek we Włocławku (1924-1928)
Prowadziła tajne nauczanie podczas okupacji
Honorowa członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP
1903-2008 HKS
Korzenie
2008  
52 Michalska Urszula hm. Instruktorka Hufca ZHP Kartuzy (1958-1963)
Członek HKS „Korzenie” i KIHAM w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1982)
1932-2007 HKS
Korzenie
2008  
53 Michalski Stanisław phm. Drużynowy II DH im. W.Łukasińskiego w Kole (1938)
Organizator Wojennego Pogotowia Harcerzy w Kole (1939)
Członek ZWZ/AK
Zastępca Komendanta Hufca Harcerzy w Kole (1946)
Instruktor Hufców Morskich w Gdańsku i Gdyni (od 1947)
Współtwórca Akademickiego Kręgu Starszoharcerskiego „Westerplatte” przy Akademi Medycznej w Gdańsku (1957)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP
1922-2009 HKS
Korzenie
2009  
54 Mincewicz Zenon hm. Instruktor Hufca Gdańsk-Wrzeszcze (1957-1962)
Członek gdańskiego Kręgu Instruktorów Harcerskich Andrzeja Małkowskiego (KIHAM)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP
1933-1999 HKS
Korzenie
2007  
55 Mirau Stefan dz.h. Założyciel tajnej druzyny skautowej w gimnazjum w Gdańsku (1917)
Członek Zarządu ZHPi Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (przed 1939)
1901-1942 HKS
Korzenie
2005 Czytaj więcej…
56 Mrozowska Janina hm. Drużynowa i Komendantka Hufca Harcerek w Chojnicach (do 1939)
Działaczka konspiracyjnego Pogotowia Harcerek (1939-1945)
Instruktorka Hufca Harcerek w Gdyni (1957-1959)
Członkini HKS „Korzenie”, później HKS w Gdyni, w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1980)
1921-1995 HKS
Gdynia
2009  
57 Niemiec Gustaw hm. Komendant hufca Harcerzy w Wolnym Mieście Gdańsku (1931-1934)
Współtwórca Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (1935)
Członek GK Harcerzy (1936)
Szef Głównej Kwatery Szarych Szeregów (1940-1941)
1909-1941 HKS
Korzenie
2005  
58 Nowak Zdzisław hm. Członek Tajnego Hufca Harcerzy w Gdyni (1940-1945)
Żołnierz AK
Założycil organizacji „Tajny skauting”(1946)
Instruktor Hufca Gdynia (od 1956)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1984)
1924-1991 HKS
Korzenie
2007  
59 Nowak Zofia hm. Instruktorka Morskiej Chorągwi Harcerek (1946-1947)
Gospodarz stanicy Hufca Gdynia (1946-1968)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1980)
1924-2017 HKS
Korzenie
2018  
60 Opuchlik Karolina hm. Instruktorka Hufca Harcerek w Kielcach (1936-1939)
Szefowa Służby Sanitarnej Obwodu Kieleckiego ZWZ/AK (1939-1945)
Kierowniczka Referatu Zuchowego Komendy Harcerek w Kielcach (1947-1949)
Instruktorka Hufca Elbląg ZHP (od 1957)
Członkini Komisji Rewizyjnej Hufca Gdynia (1977-1980)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1995)
1910-1997 HKS
Korzenie
2006  
61 Ostrowska Maria hm. Pierwsza Komendantka Hufca Harcerek w Gdańsku (1931)
Pierwsza Komendantka Chorągwi Gdańskiej Harcerek (1935-1936)
Organizatorka pomocy uciekinierom wojennym (1939)
Przewodnicząca Komisji historycznej Chorągwi Gdańskiej Harcerstwa (1958)
Przewodnicząca Kręgu Harcerzy Wolnego Miasta Gdańska (1970-1982)
1906-2000 Komisja
Historyczna
Chorągwi
Gdańskiej
2017 Czytaj więcej…
62 Ożdżyński Jan hm. Kierownik Referatu Zuchowego Hufca w Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (1937-1938)
Komendant V Hufca(terenowego) Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (1939)
1903-1939 HKS
Korzenie
2005  
63 Pałacka Krystyna hm. Komendantka Szczepu „Kościuszkowcy” w Hufcu ZHP Gdańsk-Śródmieście (1966-1990) 1938-2005 HKS
Korzenie
2012  
64 Pałacki Zdzisław hm. Instruktor Lwowskiej Chorągwi Harcerzy (1937-1940)
Instruktor Hufców Gdańsk-Śródmieście (1957-1986)
1923-2010 HKS
Korzenie
2012  
65 Pawłowski Jerzy hm. Instruktor Łódzkiej i Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy (1934-1937)
Działacz ruchu oporu w Borach Tucholskich i na Lubelszczyźnie (1939-1945)
Instruktor Hufca Harcerzy Gdańsk-Wrzeszcz (od 1957)
Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi Gdańskiej ZHP (1990-1994)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1918-1994 HKS
Korzenie
2006  
66 Polak Tadeusz hm. Harcerz (od 1938), Żołnierz AK
Instruktor Hufca Gdańsk-Wrzeszcz (od 1945)
Założyciel tajnej organizacji „Szczerb” (1950)
Komendant Hufca Gdańsk-Śródmieście (1957-1958)
1927-2001 HKS
Korzenie
2005 Czytaj więcej…
67 Polkowska Zofia hm. Instruktorka Komend Chorągwi Warszawskiej i Mazowieckiej oraz Poleskiej (od.1925)
Hufcowa Morskiego Hufca Harcerek (1936-1937)
Komendantka Morskiego Środowiska Harcerek (1937-1939)
Prowdziła tajne nauczanie w Generalnej Guberni (1939-1945)
Komendantka Morskiej Chorągwi Harcerek (1945-1948)
Członkini pierwszej komendy Chorągwi Harcerstwa w Gdańsku (1956)
Hufcowa Hufca Harcerek w Gdyni (1957-1958)
Hufcowa Morskiego Hufca Harcerek (1957-1958)
Członkni HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1905-1989 HKS
Gdynia
2007 Czytaj więcej…
68 Polkowski Bolesław hm. Instruktor Krakowskiej Chorągwi Harcerzy (1920-1925)
Instruktor Warszawskiej Chorągwi Harcerzy, Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy i GK (1922-1933)
Komendant Hufca Harcerzy w Gdyni (1934-1936)
Dowódca kompanii w I Gdyńskim Batalionie Morskim Brygady Obrony Narodowej (1939)
Instruktor Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1956)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1900-1989 HKS
Gdynia
2007 Czytaj więcej…
69 Połubińska Krystyna hm. Instruktorka Gdańskich Hufców (1949-1950 i 1957)
Namiestniczka Zuchowa Hufca Harcerstwa Gdańsk-Śródmieście (1960-1961)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 2003)
1934-2010 HKS
Korzenie
2011  
70 Porożyński Benedykt hm. Instruktor Hurca Harcerzy w Chełmie (1925-1926)
Hufcowy gdyńskiego Morskiego Hufca Harcerzy (1936-1938)
Komendant Morskiego Rejonu Harcerzy (1938-1939)
Działacz konspiracyjnej Harcerskiej Organizacji Wojskowo-Niepodległościowej, Szarych Szeregów i AK (1939-1945)
1909-1945 HKS
Korzenie
2006 Czytaj więcej…
71 Preis Mieczysław hm. Instruktor Morskiej Chorągwi Harcerzy i Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa (1947-1960)
Komendant Lubuskiej Chorągwi Harcerstwa w Zielonej Górze (1960)
Komendant Chorągwi Gdańskiej (od 1962)
Członek Rady Naczelnej ZHP (1959-1973)
1930-2001 HKS
Korzenie
2015 Czytaj więcej…
72 Pykosz Zofia hm. Komendantka Hufca Harcerek w Jaśle (1934-1936 i 1938-1939)
Kierowniczka punktu sanitarnego Pogotowia Harcerek w Osobnicy Górnej (1939-1945)
Hufcowa Chorągwi Morskiej w Gdańsku (1947-1949)
Komendantka Harcerek Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa (1957-1959)
Instruktorka Chorągwi Gdańskiej (od 1960)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1912-2013 HKS
Korzenie
2015 Czytaj więcej…
73 Reyman Cecylia hm. Drużynowa 1 Morskiej Drużyny Harcerek „Wichry Bałtyku” (1934-1939)
Kierowniczka Referatu Żeglarskiego Gdańskiej Chorągwi Harcerek (1937)
Działaczka w obwodzie AK w Limanowej (1943-1945)
Członkini Komisji Historycznej Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa (od 1956)
Członkini Kręgu Harcerzy WMG (od 1970)
1917-2008 HKS
Korzenie
2009  
74 Rogoś Wojciech phm. Drużynowy szkolnej DH w Gdyni Orłowie (od 1932)
Członek Komendy Morskiego Rejonu Harcerzy w Gdyni (1938)
Porucznik 65pp. w Grudziądzu (1939)
1907-1939 HKS
Gdynia
2009  
75 Rogoś – Stępień Wanda phm. Drużynowa drużyny harcerek w szkole w Gdyni (od 1935)
Działaczka Szarych Szeregów (1939-1945)
Instruktorka Morskiej Chorągwi Harcerek (od 1945)
1913-2004 HKS
Gdynia
2009  
76 Rotecka – Szewczuk Jadwiga hm. Członkini Komendy Hufca Harcerek w Gdyni (1933-1938)
Komendantka II Hufca Harcerek Młodszych i III Hufca Zuchów w Morskim Środowisku Harcerek (od 1938)
Instruktorka komendy Pogotowia Harcerek w Gdyni
Członkini Szarych Szeregów i łączniczka ZWZ/AK (1939-1945)
Komendantka Morskiej Chorągwi Harcerek (od 1945-1946)
Zastępczyni komendantki Hufca Harcerek w Gdyni (1957-1958)
1911-1959 HKS
Gdynia
2008  
77 Rusinek Bogdan hm. Komendant Hufca Harcerzy w Gdyni (1957-1959)
Komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów w Gdyni (2003-2013)
1930-2017 HKS
Gdynia
2019 Czytaj więcej…
78 Rusiniak Witold hm. Założyciel konspiracyjnej DH im. Poczty Polowej w Wierzbnie na Mazowszu (1942), Żołnierz AK
Instruktor Hufca Gdańsk-Wrzeszcz (od 1947)
Komendant Hufca Harcerzy(1957), potem Harcerstwa Gdańsk-Wrzeszcz (1959-1962)
Członek i założyciel HKS w Gdańsku i Gdyni (1976 i 1980)
1926-2004 HKS
Gdynia
2005 Czytaj więcej…
79 Rymszewicz Jan hm. Instruktor Wileńskiej Chorągwi Harcerzy (przed 1939)
Członek Szarych Szeregów i ZWZ/AK(1940-1944)
Instruktor Hufca Gdańsk-Wrzeszcz (od 1947)
Członek Komendy Hufca Sopot (1957)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1907-2001 HKS
Gdynia
2007  
80 Rzepiak Tadeusz phm. Członek zespołu/pracownik/komendant HOM w Pucku (1957-1959)
Kierownik techniczny Centrum Wychowania Morskiego GK ZHP (od 1959)
Członek Rady Wychowania Morskiego ZHP (1961)
Członek HKS Gdynia (od 1994)
1929-2016 HKS
Gdynia
2017  
81 Sajkowski Michał hm. Drużynowy harcerzy w Pluskach i Drui w Hufcu Brasław (1931-1935)
Członek ZWZ/AK na Wileńszczyźnie (1939-1945)
Naczelnik Harcerzy (1944-1945)
Komendant Hufca Harcerzy w Chojnicach (1948)
CzłonekHKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1977)
1902-1989 HKS
Gdynia
2007 Czytaj więcej…
82 Sieradzka Zofia hm. Instruktorka Hufca ZHP Gdynia (od 1961)
Członkini Komisji Rewizyjnej Chorągwi Gdańskiej (1974-1981)
Członkini HKS „Strażnica” w Gdyni (od 1995)
1937-2007 HKS
Gdynia
2015  
83 Siodelski Andrzej hm. Drużynowy 5 Wodnej Drużyny Harcerzy w Hufcu ZHP Gdańsk-Śródmieście (1959-1962)
Szkoleniowiec żeglarzy chorągwi w HOM w Pucku i CWM ZHP w Gdyni
Kierownik Wydziału wychowania Wodnego Komendy Gdańskiej Chorągwi ZHP (1972-1974 i 1990-1991)
Komendant Harcerskiego Jachtklubu „Wodnik”
1943-2008 HKS
Korzenie
2016  
84 Skrzyszkowska Maria hm. Uczestniczka walk młodocianych obrońców Lwowa „Orląt Lwowskich” (1918)
Komendantka I Hufca w Morskim Środowisku Harcerek (1938-1939)
Członkini Komendy wojennego Pogotowia Harcerek w Gdyni (1939)
Żołnierz AK (1939-1945)
Członkini Komendy Morskiej Chorągwi Harcerek (1947-1948)
Komendantka i zastępczyni komendantki gdyńskiego Hufca Harcerek (1947-1948 i 1957-1958)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1906-2003 HKS
Korzenie
2005  
85 Słupińska Lucyna hm. Drużynowa pozaszkolnej Drużyny Żeglarskiej w Gdyni (1936)
Członkini wojennego Pogotowia Harcerek (1939), działaczka AK w Toruniu
Instruktorka Morskiej Chorągwi Harcerstwa (od 1948)
Sekretarz Komendy Hufca Harcerek (1957-1958)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1912-1994 HKS
Korzenie
2006  
86 Sobolewska Maia phm. Instruktorka Referatu Terenoznawstwa i Obozownictwa Komendy Wileńckiej Chorągwi Harcerek
Drużynowa konspiracyjnej drużyny harcerek (1940-1944)
Instruktorka Hufca ZHP Sobot (po 1945)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP
1913-2013 HKS
Korzenie
2015  
87 Stipal Stefania hm. Uczestniczka walk młodocianych obrońców Lwowa „Orląt Lwowskich” (1918)
Drużynowa VII Lwowskiej DH
Komendantka Hufca w Stanisławowie (1924-1933)
Kierowniczka Wydziału kształcenia i wędrowniczek Lwowskiej Chorągwi Harcerek (1933-1939)
Komendantka Pogotowia Harcerek Chorągwi Lwowskiej i konspiracyjna komendanka tej chorągwi (1941-1944)
Członkini AK
Instruktorka Rzeszowskiej Chorągwi Harcerek (1945-1946) i Morskiej Chorągwi Harcerek i Harcerstwa (1946-1949)
Członkini Prezydium Naczelnej Rady Harcerskiej (1956-1958)
Zastępczyni komendanta Chorągwi Harcerstwa (1957)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976) i gdańskiego KIHAM (1980-1990)
1903-2000 HKS
Korzenie
2005  
88 Stróżyński Jan hm. Członek tajnego skautingu w Krotoszynie w zaborze pruskim (1917)
Uczestnik Powstania Wielkopolskiego (1918-1919)
Hufcowy, Komendant Harcerskiego Ośrodka Krajów Zachodnich w Inowrocławiu (1931-1398 i 1939)
Kapitan ZWZ/AK i dowódzca plutonu Szarych Szeregów (1939-1945)
Komendant Gdańsko-Morskiej Chorągwi Harcerzy (1945-1947)
Instruktor Hufca ZHP Sopot (od 1957)
Członkek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1903-1992 HKS
Innowrocław
2002  
89 Strzelecka Halina hm. Drużynowa drużyny harcerek w Gdyni (1930-1939)
Komendantka I Hufca Harcerek Starszych w Gdyni (1937-1938)
Członkini Pogotowia Harcerek w Gdyni, łączniczka AK w Toruniu (1939-1945)
1907-1968 HKS
Gdynia
2012  
90 Szafrański Bronisław hm.

Uczestnik drugiej konspiracji niepodległościowej (1950-1953)
Kwatermistrz hufców gdańskich i Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa / ZHP (1957-1966)
Człoek Kręgu Harcerzy WMG i HKS Korzenie (od 1992)

1924-2017 HKS
Korzenie
2019 Czytaj więcej…
91 Szarkowski Józef ks. phm. Komendant III Hufca Harcerzy w Morskim Rejonie Harcerzy w Gdyni (1938-1939)
Kapelan Szarych Szeregów
Kapelan Morskiego Rejonu Harcerzy i Hufców ZHP
1908-2006 HKS
Gdynia
2008  
92 Szczurek Teresa phm. Instruktorka Hufca ZHP Gdynia (od 1956)
Działaczka, współtwórczyni „Solidarności” (lata 80)
1935-2003 HKS
Gdynia
2010  
93 Szelestowska Zofia hm. Drużynowa gromad zuchowych w Warszawie (1930-1935)
Członkini Referatu zuchów w Hufcu Harcerek w Gdyni (1938-1939)
Członkini Pogotowia Harcerek w Gdyni, Członkini ZWZ/AK (1939-1945)
Członkini komend Morskiej Chorągwi Harcerek i Harcerstwa (od.1946)
Instruktorka Hufca ZHP Gdynia (od 1956)
1898-1969 HKS
Gdynia
2008  
94 Szymański Henryk hm. Drużynowy DH im. Ks. I. Skorupki w Gdyni (1937-1939)
Działacz konspiracyjnego harcerstwa, Komendant Tajnego Hufca Harcerzy (1939-1945)
Komendant Hufców męskich w Rejoie ZHP w Gdyni (1945-1949)
Komendant Hufca Harcerzy w Gdańsko-Morskiej Chorągwi Harcerstwa (od 1949)
Sekretarz, Kierownik Wydziału Organizacyjnego Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa (1958-1964)
1921-1981 HKS
Gdynia
2017 Czytaj więcej…
95 Szymański Jerzy hm. Drużynowy harcerzy a sp.nr.3 w Gdańsku (1960-1962)
Zastępca komendanta Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście (1965)
Kerownik wydziału Harcerskiego Komendy Chorągwi Gdańskiej (1967)
Zastępca, potem Komendant Chorągwi Gdańskiej (1969-1973 i 1973-1977)
1943-2014 Komisja
Historyczna
Chorągwi
Gdańskiej
2017 Czytaj więcej…
96 Śmiejan Antoni hm. Komendant Hufca Harcerzy w Bielsku Podlaskim (przed 1939)
Żołnierz Zjednoczenia Oddziałów Patryzanckich „Jeszcze Polska nie zginęła) (1942-1944)
Kierownik Wydziału Zuchów GK (1945-1946)
Komendant Chorągwi Łódź miasto (1949)
Członek Komendy Chorągwi Gdańskiej i kierownik Wydziału Szkolenia (1957-1958)
Przewodniczący KSI (1962-1963), Zastępca Komendanta Chorągwi Gdańskiej (1959-1961)
Komendant Hufca ZHP Sopot (1963-1964)
Członek HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1976)
1907-1977 HKS
Korzenie
2016  
97 Trapp Ferdynand hm. Przyboczny Komendanta Pomorskiej Chorągwi Harcerzy (1936-1937)
Zastępca Komendanta Lwowskiej Chorągwi Harcerzy (1937-1939)
Działacz harcerskich grup konspiracyjnych w Małopolsce (1939-1945)
Zastępca Komendanta Chorągwi Gdańsko-Morskiej Harcerzy (1948-1949)
Członek Rady Naczelnej ZHP (1956-1964)
Komednant Chorągwi Gdańskiej ZHP (1958-1962)
1914-1998 HKS
Korzenie
2012 Czytaj więcej…
98 Truszczyński Roman hm. Członek konspiracyjnej I Pomorskiej Drużyny Skautów w Toruniu (1917-1918)
Komendant Chorągwi Toruńskiej (1925-1928)
Zatępca Komendanta Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (1935)
Komendant Gdańsko-Morskiej Chorągwi Harcerzy (1947-1948)
1902-1978 Komisja
Historyczna
Chorągwi
Gdańskiej
2017 Czytaj więcej…
99 Tysorczyk Stanisław hm. Instruktor Gdańskiej Chorągwi ZHP (od 1935)
Instruktor Hufca ZHP Gdańsk-Wrzeszcz (do 1956)
1903-2001 HKS
Korzenie
2016  
100 Widawski Bolesław hm. Instruktor Hufca ZHP Gdynia (od 1960)
Członek HKS „Strażnica” w Gdyni (od 1995)
1914-2002 HKS
Gdynia
2014  
101 Winklewski Jan hm. Drużynowy XIII DH im. Zawiszy Czarnego w WMG (1936-1939)
Członek ochotniczej Brygady Gdańskiej w Warszawie (1939-1942)
Członek Komendy Gdańskiej Chorągwi Harcerstwa (1957-1959)
instruktor Wydziału Wychowania Wodnego Komendy Chorągwi (1965-1972)
Współzałożyciel Kręgu Harcerzy WMG, członek KIHAM, HKS „Korzenie” i „Strażnica”
1920-2000 HKS
Korzenie
2007  
102 Wójcik Tadeusz hm. Drużynowy DH w Hufcu ZHP Rzeszów (1947-1949)
Druzynowy 10 HD Lotniczej, szczepowy, przewodniczący Młodzieżowego KI „Wzlot” (od 1956)
Zastepca Komendanta Hufca Harcerzy Gdańsk-Śródmieście (1956)
Inspektor Harcerskich Drużyn Lotniczych (1959-1978)
Przewodniczący KI Popularyzacji Lotnictwa „Wzlot” Chorągwi Gdańskiej ZHP (1961-1987)
Komendant Hufca Harcerstwa Gdańsk-Śródmieście (1961-1964)
1932-1988 HKS
Korzenie
2016  
103 Zaleska Maria hm. Członkini Szarych Szeregów w Wilnie (od 1943)
Kierowniczka Referatu Zdrowia w Komendzie Morskiej Chorągwi Harcerek w Gdyni i Hufca Harcerek w Kartuzach (1947-1949)
Komendantka Hufca ZHP Kartuzy (1957-1963)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP (od 1986)
1927-1997 HKS
Korzenie
2008  
104 Zaleska Jadwiga hm. Żołnierz AK
Członkini Zarządu Okręgu ZHP
Komendantka Chorągwi Harcerek w Wolnym Mieście Gdańsku
Komendantka Pogotowia Harcerek w Toruniu
Komendantka Tajnej Organizacji Harcerek w Sanoku
1900-1993 Komisja
Historyczna
Chorągwi
Gdańskiej
2019 Czytaj więcej…
105 Żawrocka Jadwiga hm. Komendantka Gdańskiej Chorągwi Harcerek (1937-1939) 1902-1992 HKS
Korzenie
2019 Czytaj więcej…
106 Żawrocki Oskar hm. Komendant Hufca w Humaniu (1919)
Zastępca komendanta Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (od 1937)
Dowódca tajnych Harcerskich Oddziałów Bojowych w Gdańsku (1939)
Komisarz Pogotowia Harcerzy w Gdańsku (1939)
Wiceprzewodniczący Naczelnej Rady Harcerskiej reaktywowanego ZHP (1956-1958)
1901-1988 HKS
Korzenie
2019 Czytaj więcej…
107 Żukowska Regina hm. Drużynowa w Wileńskiej Chorągwi (1935-1938)
Instruktorka Hufca Harcerstwa w Sopocie (1957)
Instruktorka Komendy Hufca Gdańsk-Wrzeszcz (lata 60)
Członkini HKS „Korzenie” w Chorągwi Gdańskiej ZHP
1918-2016 HKS
Korzenie
2005  
108 Żurek Alfons hm. Kierownik Wydziału WF Gdańskiej Chorągwi Harcerzy (1935-1936
Komendant gdańskich hufców harcerzy: I (1935-1937), III (1937-1939)
1910-1939 HKS
Korzenie
2019  

Opracował hm. Zenon Kuligowski

Przy opracowaniu wykorzystano m.in.: materiały Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP, Harcerskich Kręgów Seniorów „Korzenie” (Gdańsk) i „Bryza” (Gdynia) oraz Komisji Historycznej Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Opracowanie on-line: Zespół Komunikacji i Promocji Chorągwi Gdańskiej ZHP:  e-mail: komunikacja@gdanska.zhp.pl

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl