Żegnamy druha Henryka Trociuka, instruktora Hufca ZHP Bytów

Kategorie:
Data publikacji:

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci hm. Henryka Trociuka, Komendanta Hufca ZHP Bytów w latach 1994–2003, czynnego instruktora, w ostatnim czasie członka hufcowej Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stopni Instruktorskich.

Druh hm. Henryk Trociuk urodził się 17 lutego 1946 r. w Tuchomiu. Od najmłodszych lat był związany z ruchem harcerskim i już w wieku 12 lat złożył Przyrzeczenie Harcerskie. Od 1969 r. był czynnym instruktorem Hufca ZHP Bytów i w tym czasie wykazał się wielkim zaangażowaniem, zdobywając kolejne stopnie instruktorskiego rozwoju oraz pełniąc wiele różnych funkcji w ZHP. Druh Heniu był: drużynowym (m. in. w Rekowie i w Nakli), komendantem szczepu (w Nakli oraz Gminnego Szczepu Gminy Bytów), członkiem Komendy Słupskiej Chorągwi ZHP, członkiem Rady Chorągwi i członkiem Prezydium Rady Chorągwi w Słupsku, członkiem Gminnej Rady Przyjaciół Harcerstwa, Przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich w hufcu oraz w Chorągwi Słupskiej, organizatorem wielu obozów harcerskich, rajdów, zlotów oraz kursów kształceniowych, zastępcą komendanta hufca oraz w latach 1994-2003 Komendantem Hufca ZHP Bytów im. Zawiszy Czarnego.

W 1985 r. był delegatem na VIII Zjeździe ZHP w Warszawie. W 1978 r. za swoją służbę instruktorską otrzymał Krzyż za zasługi dla ZHP, a w kolejnych latach wiele innych odznaczeń, m. in. Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Pełniąc różne funkcje społeczne i zawodowe, nigdy nie tracił kontaktu z harcerstwem. Druh Heniu był zawsze chętny do działania, aktywny mimo ograniczeń, zaangażowany i chętny do dzielenia się swoją wiedzą harcerską i instruktorską. Z uśmiechem przyjmował każde zaproszenie na spotkanie, zbiórkę czy biwak. Był obecny na wielu ogniskach harcerskich, Obietnicach Zuchowych, Przyrzeczeniach Harcerskich i Zobowiązaniach Instruktorskich. Wychował wielu harcerzy, ale przede wszystkim instruktorów – swoich następców.

Zapamiętamy go jako zawsze uśmiechniętego, z rogatywką „troszeczkę na bakier”, potrafiącego zaradzić pojawiającym się problemom. Nawet w najcięższych momentach zawsze był obecny, był przy nas – harcerzach i instruktorach – pomocny, wspierający. Rokrocznie był wolontariuszem w trakcie finału WOŚP, a także dobrym duchem naszej Harcerskiej Bazy Obozowej „Azymut” w Rekowie.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom druha Henryka.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

XVII Mistrzostwa Pływackie

Mistrzostwa Pływackie Chorągwi Gdańskiej ZHP.Znowu.To już XVII edycja.Ta sama lokalizacja, ci sami organizatorzy, ta sama pizza. Odgrzany kotlet? Absolutnie nie!Mimo stałych elementów w tym roku

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Jacek Grzebielucha jacek.grzebielucha@zhp.net.pl