Ostatnie spotkanie Szkoły Animatorów Profilaktyki

Kategorie:
Data publikacji:

W dniach 23-24.11  odbyło się ostatnie i za razem szóste spotkanie Szkoły Animatorów Profilaktyki. Tym razem uczestnicy przedstawiali i omawiali swoje zadania. W fachowym języku nazywa się to Superwizja.

Uczestnicy wyszli z pomysłami do realizacji wielu działań profilaktycznych! 

Całe szkolenie, trwające od marca i obejmujące 100 h zajęć, kończy się przyznaniem, rozpoznawalnego przez podmioty zlecające zadania z zakresu profilaktyki uzależnień, certyfikatu „Animatora profilaktyki uzależnień” wydawanego przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko. Uczestnikom zostaną przyznane uprawnienia państwowe, które dają możliwość podjęcia pracy w tym zakresie.

Cały projekt został dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Czuwajcie – to znaczy postępujcie tak, by móc szczęśliwie żyć.

Najnowsze wpisy

Aktualności Chorągwi

Harcerska Akcja Letnia 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym wydało w piątek 29 maja br. wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w trakcie tegorocznej Harcerskiej Akcji

Czytaj więcej »

|BADŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO|

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska

im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk

tel.: (58) 301 13 27

Administrator: Aleksandra Guzik aleksandra.guzik@zhp.net.pl